Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НАЧАЛО | НОВИНИ | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | СЪБИТИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | EUROPASS CV | ЕЗИКОВ ПАСПОРТ | EUROPASS МОБИЛНОСТ | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ | В МЕДИИТЕ |

Europass CV – 10 000 000 потребители


Europass CV – 10 000 000 потребители

Съгласно най-новите данни, представени от Европейската комисия, понастоящем повече от 10 милиона души използват достъпния онлайн европейски формат за автобиография (Europass CV) като способ за намиране на работа. Европас предлага стандартизиран формуляр за автобиография на 26 езика. Неговото предназначение е да помогне на търсещите работа да представят по удобен и лесноразбираем начин своите знания и умения на работодателите от цяла Европа и извън нея.
Почти половината от ползващите Europass са на възраст под 25 години, като една трета от тях нямат предишен трудов стаж, а тези, чийто стаж надхвърля 5 години, са неголяма част. 
От наличната обратна информация е видно, че нараства броят на използващите Europass както за да търсят работа в чужбина, така и при кандидатстване за работа в собствената си страна.
От друга страна, Europass е популярен инструмент в работата на бизнес агенциите и агенциите за намиране на работа.
Схемата „Europass“ е разработена за Комисията от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), който я управлява в сътрудничество с националните Europass центрове. Тези центрове играят много важна роля за популяризирането на Europass сред обществеността. Те осъществяват също връзка със службите за професионална ориентация и заетост, работодателите и профсъюзите. Унгарският и финландският Europass център например са подписали споразумения с агенции за набиране на персонал за използване на европейския формат за автобиография. Очаква се и други държави да последват примера им. Повече от 200 германски компании са влезли в контакт с германския Europass център, за да се осведомят относно европейския формат за автобиография.
С цел задълбочаване на постигнатия напредък Комисията проучва възможното взаимодействие с портала за изследователска кариера Euraxess и портала за трудова мобилност EURES.
Заедно с националните Europass центрове Комисията и Cedefop разглеждат възможностите за усъвършенстване на портала на Europass, както и на самия формуляр за автобиография. Например в процес на проучване е нова версия на автобиографията, която да служи на специалисти в средата на своята кариерата.
Европейският формат за автобиография е първа стъпка към създаването на „Европейски паспорт на уменията“, който да позволи на гражданите по-добре да отразят уменията от опита, натрупан по време на стаж или доброволческа дейност в собствената им страна или в чужбина. Както и европейския формат за автобиография, паспортът на уменията ще помогне на търсещите работа да представят по-ясно своите способности и опит.
Европас съществува на 22 официални езика на ЕС, а също и на турски, хърватски, норвежки и исландски.
НОВИНИ

image Работна среща с директори на професионални гимназии
09 Декември 2013

image Информационно турне „Европейски мрежи без граници” - 07-11.10.2013г.
22 Октомври 2013

image "Европейски ден на труда"
22 Октомври 2013

image Информационна кампания в градовете Панагюрище, Карлово, Казанлък и Сливен в периода 23 - 27 септември 2013г.
03 Септември 2013

image Изложение на инициативата „Младежта в движение” на Европейската комисия в България, гр.Бургас 26-28 юли2013г.
03 Септември 2013

image Кой взе наградите в играта за страните от Европа на тема: "Europass приключение - Играй и опознай Европа"
03 Септември 2013

image Конкурс за Образователна игра за страните от Европа
04 Юли 2013

image JAZZ FM радио
02 Юли 2013

image Националните дни на кариерата, 12-13 март 2013г.
08 Март 2013

image EUROPASS на Националните дни на кариерата, 12-13 март 2013г.
13 Февруари 2013

image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот"
08 Февруари 2013

image Весели празници!
21 Декември 2012

image Европас участва във Валоризационната конференция на Програма "Учене през целия живот"
20 Декември 2012

image Информационен ден Програма "Учене през целия живот" - секторна програма „Еразъм” и документите Европас
04 Декември 2012

image Заключителен национален семинар „Младите хора в движение”
04 Декември 2012

image Обучение на РИО на МОМН
04 Декември 2012

image Младежта в движение на ЕК
27 Септември 2012

image Международен ден на младежта в Борисовата градина
27 Септември 2012

image Европас в сърцето на Стара Планина
30 Юли 2012

image Често задавани въпроси
01 Юни 2012

image Национални дни на кариерата – "Добра кариера, добър живот"
01 Юни 2012

image Номинирани разработки в конкурса за комикс на тема: "Моята Мобилност"
21 Май 2012

image Нашето участие във Форума на образованието
25 Април 2012

image Активност на Българската интернет страница на документите Europass за периода 2005 – 2011 г
01 Юни 2012

image Нашето участие в "Мениджър за един ден"
20 Март 2012

image Семинар "Младежта в действие"
08 Март 2012

image Kонкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”
15 Март 2012

image Национален семинар "Младежта в движение"
08 Март 2012

image Национален конкурс за комикс "Моята Мобилност"
27 Февруари 2012

image Форум "Национални дни на кариерата 2012"
21 Февруари 2012

image Умения за управление на кариерата в часовете по Бизнес комуникаци
21 Февруари 2012

image Доклад за основното развитие на европейските образователни системи през последното десетилетие
20 Февруари 2012

image Национална квалификационна рамка на Република България
15 Февруари 2012

image Ранното отпадане от училище – предизвикателство за всички европейски страни
14 Февруари 2012

image Проектозакон за предучилищното и училищното образование
21 Февруари 2012

image Доклад за младежта в движение - Основни заключения
27 Януари 2012


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.