Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НАЧАЛО | НОВИНИ | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | СЪБИТИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | EUROPASS CV | ЕЗИКОВ ПАСПОРТ | EUROPASS МОБИЛНОСТ | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ | В МЕДИИТЕ |

НОВИНИ

Работна среща с директори на професионални гимназии


На 6 декември 2013 г., гр. София в сградата на Център за развитие на човешките ресурси се проведе Работна среща с директори на професионални гимназии. Бяха разисквани „Стратегии за мобилност в контекста на Европа 2020” и „Системата за кредити в ПОО (ЕСVЕТ) и валидирането на неформалното и самостоятелно учене”.

На събитието бяха представени „Европейските инструменти за признаване на квалификациите и компетенциите в мобилността – ЕВРОПАС  от Любомира Янева -Експерт в ЦРЧР.


Информационно турне „Европейски мрежи без граници” - 07-11.10.2013г.


Уважаеми приятели, Център за развитие на човешките ресурси съвместно с Европейския информационен център ”Европа Директно” - София, Европейския потребителски център - България, национален СОЛВИТ център, Представителство на ЕК в България и Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, проведе Информационно турне „Европейски мрежи без граници”, като в периода 07 - 11 октомври направи изложения в градовете Перник, Дупница, Севлиево, Елена и Троян и проведе информационна кампания сред гражданите.
Целта на информационната кампания бе повишаване на информираността на гражданите в по-малките населени места по въпроси, свързани с Европейския съюз и приоритетно с Европейската година на гражданите.
Във всеки град бяха разпространени безплатни информационни материали, бяха давани съвети по различни теми като правата на гражданите на ЕС, годишните приоритети на ЕС, възможности за работа и обучение в ЕС, потребителски права, политики на ЕС, законодателство, програми и възможности за финансиране, бизнес в ЕС, аудиовизия и др. По време на турнето бяха проведени различни занимателни и образователни игри за по-малките.
    Информационните центрове Европа Директно също се включиха активно в турнето по места. Очакваните резултатите са чрез кампанията гражданите да получат лесен достъп до информация и възможността да изразят своите мнения в области на дейността на ЕС, които имат въздействие върху всекидневния им живот.
Турнето е традиционна инициатива на европейските информационни мрежи (Европейски информационен център "Европа Директно – София", Европас и Еврогайдънс България, Център за развитие на човешките ресурси, Европейски потребителски център – България, национален СОЛВИТ център, EURES България, Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network).


"Европейски ден на труда"


На 12.10.2013г. в град Варна Национален Европас център България, съвместно с Национален Еврогайдънс център България взеха участие  в отбелязването на европейския ден на труда. Празникът се състоя под формата на  информационно-трудова борса „Европейски ден на труда”, насочен главно към възможности в областта на хотелиерството и ресторантьорството.. Събитието  се проведе в  Двореца на културата и спорта в гр. Варна.
По време на събитието в България, посетителите се срещнаха с представители на работодатели от Австрия, Германия, Холандия, Словакия, Румъния, Унгария, Швеция и Великобритания. Целта на организаторите бе да предложат на  заинтересованите посетители възможност за работа в други европейски страни.
Борсата е част от инициатива на Европейската комисия по линия на мрежата Европейски услуги за заетост – EURES, а Европейската трудова борса бе проведена във всички страни-членки на ЕС, по едно и също време – чрез отбелязването на „Европейския ден на труда”.


Информационна кампания в градовете Панагюрище, Карлово, Казанлък и Сливен в периода 23 - 27 септември 2013г.


Център за развитие на човешките ресурси съвместно с Европейския информационен център ”Европа Директно” - София, Европейския потребителски център - България, национален СОЛВИТ център, Представителство на ЕК в България и Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, има удоволствието да Ви информира за провеждането на Информационна кампания в градовете Панагюрище, Карлово, Казанлък и Сливен в периода 23 - 27 септември.
Целта на кампанията е да се предостави възможност на гражданите на изброените градове за запознаване с дейностите на европейските информационни мрежи и инициативи и с възможностите за образование и обучение, правата на българските потребители в рамките на ЕС и услугите, насочени към малкия и среден бизнес.
Информационното турне, вече е традиционно и носи името „Европейски мрежи без граници” и ще включва изложения във всеки от посочените градове в следния график:

23 септември  2013 г.   12:00ч.-15:00ч. Панагюрище - Място: Център;

24 септември  2013 г.   10:00ч.-13:00ч. Карлово - Място: Площада;

25 септември  2013 г.   10:00ч.-13:00ч. Казанлък - Място: Център;

26 септември  2013 г.   12:00ч.-15:00ч. Сливен - Място: Стария Бряст.


Изложение на инициативата „Младежта в движение” на Европейската комисия в България, гр.Бургас 26-28 юли2013г.


От 26 до 28 юли 2013г. в град Бургас се състоя изложение на инициативата „Младежта в движение” на Европейската комисия. В специално построена шатра бяха разположени 8 щанда,  предоставящи информация за европейските програми за образование, мобилност, доброволчество  и заетост на младите хора в Европа., Изложението беше с отворени врати и в продължение на 3 дни граждани се запознаха с различни програми и инициативи на ЕС.
 Център за развитие на човешките ресурси беше представен  със самостоятелен щанд, а експерти изнесоха презентации за възможностите на мобилност предоставяни от Програма”Учене през целия живот” и инициативите Europass”, „Euroguidance” и  „еТwinning”. В рамките на изложението посетителите успяха да получат отговор на интересуващи ги въпроси, да дискутират проблемите си и да се сдобият с информационни материали.


Кой взе наградите в играта за страните от Европа на тема: "Europass приключение - Играй и опознай Европа"


Уважаеми приятели,

На 31.07.2013г. НАЦИОНАЛЕН ЕВРОПАС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ, проведе церемония по награждаване на учениците, взели участие в конкурса за Образователна игра за страните от Европа на тема: "Europass приключение - Играй и опознай Европа".
    В конкурса взеха участие над 30 деца изпратили ни двадесет игри – по десет във всяка една от категориите. 
    Участие взеха ученици от гр. София, гр. Божурище, гр. Самоков, с. Бачево, гр. Сандански, гр. Бургас, гр. Монтана, гр. Стара Загора, гр. Варна, гр. Благоевград. Като най-активен можем да отличим гр. Сандански.
Бяха наградени 6 деца от две категории: ученици от 5 до 7 клас и ученици от 8 до 12 клас. 
    Наградени бяха следните участници:

Ученици от 5 до 7 клас:
Іва награда:
Ния Гюхпалова, Радитина Иванова, Мартин Стефанов, Анджелина Денева
Ментор: Яна Тюркеджиева – гр. Стара Загора
ІІра награда:  Никола Николов  - гр. Сандански
ІІІта награда: Теодора Бойчева - гр. Сандански

Ученици от 8 до 12 клас:
Іва награда: Светозар Караиванов; Даниела Караиванова – гр. Бургас
ІІра награда: Елина Кръстева - София
ІІІта награда: Божидара Лалева – гр. Сандански

Екипът на НАЦИОНАЛЕН ЕВРОПАС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ благодари на всички деца, които взеха участие в конкурса и им пожелава весело и слънчево лято!


Конкурс за Образователна игра за страните от Европа


Уважаеми ученици,

Благодарим ви за проявения интерес към конкурса за Образователна игра за страните от Европа на тема: "Europass приключение-играй и опознай Европа".

Крайният срок за изпращане на вашите предложения приключи.

В момента тече оценка на постъпилите игри  от страна на експертите, работещи по дейност Europass, която ще приключи на 31 юли 2013год. 

Пожелаваме ви успех!

Europass Team
НОВИНИ

image Работна среща с директори на професионални гимназии
09 Декември 2013

image Информационно турне „Европейски мрежи без граници” - 07-11.10.2013г.
22 Октомври 2013

image "Европейски ден на труда"
22 Октомври 2013

image Информационна кампания в градовете Панагюрище, Карлово, Казанлък и Сливен в периода 23 - 27 септември 2013г.
03 Септември 2013

image Изложение на инициативата „Младежта в движение” на Европейската комисия в България, гр.Бургас 26-28 юли2013г.
03 Септември 2013

image Кой взе наградите в играта за страните от Европа на тема: "Europass приключение - Играй и опознай Европа"
03 Септември 2013

image Конкурс за Образователна игра за страните от Европа
04 Юли 2013

image JAZZ FM радио
02 Юли 2013

image Националните дни на кариерата, 12-13 март 2013г.
08 Март 2013

image EUROPASS на Националните дни на кариерата, 12-13 март 2013г.
13 Февруари 2013

image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот"
08 Февруари 2013

image Весели празници!
21 Декември 2012

image Европас участва във Валоризационната конференция на Програма "Учене през целия живот"
20 Декември 2012

image Информационен ден Програма "Учене през целия живот" - секторна програма „Еразъм” и документите Европас
04 Декември 2012

image Заключителен национален семинар „Младите хора в движение”
04 Декември 2012

image Обучение на РИО на МОМН
04 Декември 2012

image Младежта в движение на ЕК
27 Септември 2012

image Международен ден на младежта в Борисовата градина
27 Септември 2012

image Европас в сърцето на Стара Планина
30 Юли 2012

image Често задавани въпроси
01 Юни 2012

image Europass CV – 10 000 000 потребители
01 Юни 2012

image Национални дни на кариерата – "Добра кариера, добър живот"
01 Юни 2012

image Номинирани разработки в конкурса за комикс на тема: "Моята Мобилност"
21 Май 2012

image Нашето участие във Форума на образованието
25 Април 2012

image Активност на Българската интернет страница на документите Europass за периода 2005 – 2011 г
01 Юни 2012

image Нашето участие в "Мениджър за един ден"
20 Март 2012

image Семинар "Младежта в действие"
08 Март 2012

image Kонкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”
15 Март 2012

image Национален семинар "Младежта в движение"
08 Март 2012

image Национален конкурс за комикс "Моята Мобилност"
27 Февруари 2012

image Форум "Национални дни на кариерата 2012"
21 Февруари 2012

image Умения за управление на кариерата в часовете по Бизнес комуникаци
21 Февруари 2012

image Доклад за основното развитие на европейските образователни системи през последното десетилетие
20 Февруари 2012

image Национална квалификационна рамка на Република България
15 Февруари 2012

image Ранното отпадане от училище – предизвикателство за всички европейски страни
14 Февруари 2012

image Проектозакон за предучилищното и училищното образование
21 Февруари 2012

image Доклад за младежта в движение - Основни заключения
27 Януари 2012


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.