Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Съвети за намиране на чуждестранни партньори - Еразъм


 • Създаване на Интернет страница на вашата организацията. В случай, че има такава, създаване на английска версия и публикуване на информация за профила на самата организация и за областите на бъдещо проектно сътрудничество;
 • Участие в различни национални и европейски форуми – Контактни семинари, Валоризационни конференции, Панаири на образованието. Информация за такива събития е достъпна на страницата на ЦРЧР;
 • Преглед на сборниците (Компендиуми) с вече финансирани проекти по програмата и събиране на контактна информация за чуждестранни партньори. Компендиумите са достъпни на страницата на ЦРЧР – www.hrdc.bg;
 • Преглед на образователните институции, регистрирани в европейската платформа eTwinning – www.etwinning.net;
 • Преглед на възможностите на портала Eurodesk – http://www.eurodesk.eu
 • Изготвяне на кратко писмо, описващо вашата идея за проект и профил на търсените от вас партньорски организации, което да се изпрати на Националните агенции от другите европейски страни.
 • Списък на Националните агенции е достъпен на в секция Връзки на страницата на ЦРЧР – www.hrdc.bg;
 • Преглед на европейските проектни бази данни:

  Eve - база данни за проекти по европейските образователни програми: "Учене през целия живот". "Култура" и "Спорт".

  Партньори от Европа.

  Партньори по Програма "Учене през целия живот".
Коменски - Възможности за училищата
    
 
Възможности за университетите
    
 
Възможности за ОБЩИНИ и РИО
    
 
Възможности за СТУДЕНТИ по педагогика
    
 
Възможности за БИБЛИОТЕКИ и ЧИТАЛИЩА
    
 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.