Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ


pic
Национална среща по секторна програма "Еразъм", гр. София, 7-8 октомври 2013г.
      
На 7-8 октомври, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)  проведе  национална среща на институционалните и оперативни координатори по секторна програма „Еразъм”, в хотел „Родина”, гр. София. В срещата взеха участие около 90 представители на българските висши училища, притежаващи „Еразъм” харта, както и на Консорциума за организиране на Еразъм практики. На участниците бяха представени правилата, свързани с организиране и администриране  на децентрализираните дейности, финансирани за академичната 2013/2014 година. Като част от програмата бяха включените: практическо обучение за използването на нови софтуеърни продукти, предоставени от Европейската Комисия и обучение за изготвянето на крайните отчети за академичната 2012/2013г.
В допълнение на участниците беше представена и информация за кандидатстване за участие по програма „Учебни визити”. 
Всички участници в събитието получиха информационни материали за възможностите за мобилност,  които секторна програма „Еразъм” предоставя, сборници от статии за Болонския процес, както и рекламни материали на Център за развитие на човешките ресурси.  
Презентации от събитието тук.


 
ГАЛЕРИЯ
 
 • Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.

 • Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.

 • Информационен ден по секторни програми "Грюндвиг" и „Леонардо да винчи” и Национална среща по секторна програма „Еразъм”, гр. Пловдив, 6 февруари 2013г.

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", секторни програми "Коменски", "Леонардо Да Винчи" и "Грюндвиг", гр. София, 8-10 януари 2013г.

 • Информационни по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.

 • Обучение на РИО на МОМН по Програма "Учене през целия живот", с. Момчиловци, 03-05 октомври 2012г.

 • Дни на секторна програма "Коменски" и дейност eTwinning, гр. Казанлък, 19-21 септември 2012г.

 • Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”

 • Социално - културно събитие по случай 25 години секторна програма „Еразъм”

 • Валоризационна конференция, 09.12.2011

 • Информационно турне „Европа без граници” - Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Пазарджик, 20 – 23 юни 2011

 • Семинар Болонският процес в моя университет, Бургас, 02 и 03 Юни 2011

 • Дни на секторна програма "Еразъм", Бургас - 02.06.2011

 • Еко лагер „Грижа за гората“, Копривщица 30 май - 02 юни 2011

 • Кампания под надслов "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие", Варна – 04.05.2011

 • Дни на секторна програма "Еразъм", Варна - 03.05.2011

 • Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011

 • Кампания под надслов "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие", София – 24.03.2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Плевен, 20-21.01.2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Пазарджик, 13-14.01.2011

 • Информационен ден по програма Коменски и eTwinning - Русе, 14.04.2010г

 • Форум на образованието, НДК, 22-24 април 2010

 • Информационен ден, София, 10.03.2010г

 • Информационни дни Еразъм, 17-19.02.2010г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, София, 09.02.2010г.

 • Информационни дни - Стара Загора, 28.01-29.01.2010

 • Информационен ден, София, 20.01.2010

 • Информационни дни - Леонардо да Винчи, Хасково, 15.01.2010

 • Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.

 • Контактни семинари - Пловдив, 06.10-09.10.2009

 • Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г

 • Контактни семинари - Еразъм, 19-22.11.2008

 • Церемонии по награждаване - Дни Коменски, 11-12.11.2008

 • Контактни семинари - Коменски, 28-31.10.2008г

 • Контактни семинари - Леонардо да Винчи и Грюндвиг,07-10.10.2008г

 • Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г

 • Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.

 • Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.

 • Валоризационни конференции - Леонардо да Винчи и Грюндвиг, ноември 2007г

 • Информационни дни - Професионално ориентиране през целия живот, 23.10.2009г

 • Информационни дни - Враца, 11-12.06.2009г

 • Информационни дни - Дни Еразъм, 15-17.04.2009г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. Пловдив, 27.03.2009г

 • Информационен ден, София, 18.03.2009г

 • Информационен ден, София, 11.03.2009г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, гр.София, 18.02.2009 г

 • Информационен ден, София, 11.02.2009г

 • Информационен ден, Стара Загора, 28.01.2009г

 • Контактни семинари - Леонардо да Винчи, декември 2007 г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 04.12.2008г

 • Информационни дни - Пловдив, 05-06.11.2008г

 • Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.

 • Информационни дни - Варна 18.06.2008г.

 • Информационни дни - Бургас 17.06.2008г.

 • Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.

 • Информационни дни - Дни Еразъм, 27-30.05.2008г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 15.04.2008г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, 21.02.2008 г

 • Информационни дни - Партньорства - София, 06.02.2008 г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 18.01.2008г.

 • Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г

 • Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена

 • Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г


 • ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

  2013  
           
  2012  
           
  2011  
           
  2010  
           
  image     Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г. – първи лъч, гр. Панагюрище, Карлово, Казанлък, Сливен, 23-26 септември 2013г.  
  30 October 2013
  image     26 септември - Европейски ден на езиците, гр. София, 28 септември 2013г.  
  30 September 2013
  image     Обучения по дейност "Партньорства", секторни програми "Коменски", "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи", гр. София, 18-20 септември 2013г.  
  23 September 2013
  pic
      Ученически еколагер „Граждани сме на Европа”, гр. Копривщица, 27-30 август 2013г.  
  02 September 2013
  image     Изложение "Младежта в движение" организирано от Европейската комисия в България, гр. Бургас , 26-28 юли 2013г.  
  02 August 2013
  pic
      Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.  
  26 May 2013
  image     Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.  
  10 May 2013
  pic
      Еразъм Staff Training Week, гр. Русе, 6-10 май 2013г.  
  13 May 2013
  pic
      Еразъм Staff Training Week, гр. Благоевград, 8-12 април 2013г.  
  15 April 2013

  ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
  1000 София  Тел.:  + 359 2 9155 010
  Факс: + 359 2 9155 049
  hrdc@hrdc.bg

  Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008  задайте въпрос >>>
  кое е за мен ? >>>
  навигатор >>>

  image
  RSS ПОКАНИ
  RSS НОВИНИ

  НОВИНИ

  ЗА НАС

  ВРЪЗКИ

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ДОБРИ ПРАКТИКИ

  Права за ползване на сайта

  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  Коменски

  Еразъм

  Леонардо

  Грюндвиг

  Учебни визити

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

  Дейност "Жан Моне"

  ИНИЦИАТИВИ

  Europass

  EURO GUIDANCE

  eTwinning

  ЕВРИДИКА

  ECVET

  Болонски процес

  ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

  ЕРАЗМУС МУНДУС

  ТЕМПУС

  БАЗИ ДАННИ

  База данни с партньори Ева

  Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

  Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

  База данни с партньори Адам


      

  © 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.