Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НАЧАЛО | НОВИНИ | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | СЪБИТИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | EUROPASS CV | ЕЗИКОВ ПАСПОРТ | EUROPASS МОБИЛНОСТ | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ | В МЕДИИТЕ |

СЪБИТИЯ

Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.
         

Информационен семинар на тема „Възможностите за младите хора за участие в образователни програми”, 21.05.2013г., гр. София
         

Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.
         

EUROPASS на Националните дни на кариерата, март-април 2013г.
         

Европейската седмица на младежта /26 май - 2 юни 2013г./
         

Семинар "Управление на кариерата"
         

Информационен ден по секторни програми "Грюндвиг" и „Леонардо да винчи” и Национална среща по секторна програма „Еразъм”, гр. Пловдив, 6 февруари 2013г
         

Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" 08 Януари 2013
         

Валоризационна конференция на ЦРЧР, гр. София, 12 декември 2012г.
         

Информационен ден по секторна програма Еразъм: Възможности за студентите, гр. Благоевград, 29 октомври 2012г.
         

Представяне на възможностите за квалификация на учители - Кърджали - 23 октомври 2012г.
         

Обучение на РИО на МОМН по Програма "Учене през целия живот", с. Момчиловци, 03-05 октомври 2012г.
         

Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.
         

Практически семинар – тренинг „Читалищата – информирани и подготвени за работа по проекти”, 12 октомври 2012г., гр. Смолян
         

Възможности за работа и обучение в други страни на ЕС, 26-29 септември 2012г., гр. Смолян
         

Изложение "Младежта в движение" организирано от Представителството на ЕК в България - Бургас - 02-05 август 2012г.
         

Форум за деца – Помощници за мобилност и междукултурни умения, 27-29 юли 2012г., Дряново и Трявна
         

Представяне на възможностите за квалификация на учители - Казанлък - 11 юли 2012г.
         

Информационно турне "Европейски информационни мрежи без граници", 11–15 юни, 25-29 юни 2012г.
         

Представяне на възможностите за квалификация на учители - Асеновград - 14 май 2012г.
         

Автобус Европа - София - 09 май 2012г.
         

Фестивал на Българското Образование, гр. София, 20-22 април 2012г.
         

Представяне на възможностите за квалификация на учители, гр. Дряново, 27 март 2012г.
         

Национални дни на кариерата – "Добра кариера, добър живот" - гр.София - 13-14 март 2012г.
         

Информационен ден по Програма "Учене през целия живот" - секторни програми "Леонардо да Винчи" и" Грюндвиг", документите Europass, дейност eTwinning - гр.Пловдив - 13 март 2012г.
         

Форум "Национални дни на кариерата 2012"
         

Информационно турне „Европа без граници” - Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Пазарджик, 20 – 23 юни 2011
         

Дни на секторна програма "Еразъм", - 02.06.2011
         

Център за развитие на човешките ресурси проведе Еко лагер „Грижа за гората“, Копривщица 30 май - 02 юни 2011
         

Дни на секторна програма "Еразъм", Варна - 03.05.2011 г.
         

Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011
         

Дни "Коменски" и eTwinning - гр. София, 06-08.12.2010
         

Дни "Еразъм" - 18-26.11.2010
         

На 6 март 2010 г. Агенция по заетостта ще отбележи Европейски дни на труда в София.
         

Информационен ден Програма „Учене през целия живот" - гр. Кюстендил, 17.06.2010
         

На 19-20 ноември 2009, в град Упсала, Швеция се проведе международна конференция на тема: "Обучение чрез мобилност"
         

Информационен ден на Програма "Учене през целия живот" - София - 10.03.2010
         

На 5 Откомври 2009 г. работна среща по проект "Европа в София".
         

Изложение на информационни мрежи и служби на Европейския съюз
         

Информационни дни на Програма „Учене през целия живот" в гр. Враца
         

На 27 май 2009 г. в хотел „Сити", град София, ЦРЧР проведе дискусионна среща
         

Девета годишна среща на националните Europass центрове
         

Информационни дни в УНСС и СУ "Св. Климент Охридски" 6-7.04.2009 г.
         

Информационен ден по програма "Учене през целия живот" в гр. София на 18.03.2009 г.
         

Информационен ден на Програма "Учене през целия живот"
         

Студенти се запознаха с пакета документи Europass
         

На 21 ноември 2008 г. в Гранд Хотел София, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Валоризационна конференция
         

Europass мобилност масово навлиза в Програма "Учене през целия живот"...
         

Националният Europass център разширява мрежата от свои партньори...
         

Първа независима оценка на Europass...
         

Europass продължава развитието си в България
         

Europass вече част от държавната администрация
         

Приложение на пакета документи Europass в Програма "Учене през целия живот"
         

Национална валоризационна конференция на тема: eTwinning, Euroguidance & Europass - Мрежи за европейско сътрудничество по Програмата "Учене през целия живот"
         

23-25 Октомври 2007 г. - Пловдив - Дни на програма "Коменски" в България
         

12.10.2007 г. Национална среща по секторна програма „Еразъм"
         

10.10.2007 г. Годишна конференция на инициативата Europass - Брюксел
         

16/27.08.2007 г. Обучителни семинари - Ковачевци
         

Информационен семинар - Бургас - 07.08.2007 г. Информационен семинар - Варна - 09.08.2007 г.
         

Информационни семинари - Велико Търново - 27-29.06.2007 г.
         

20.04.2007 г. - представяне на инициативата Europass, в рамките на Х Панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ
         

Национална Europass конференция - София - 30.03.2007г.
         

Събития ALL
         pic

Europass Автобиография


pic

Езиков паспорт


pic

Europass Мобилност


pic

Приложение към диплома


pic

Приложение към сертификатЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.