Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ


Европейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи под една шапка, програмата „Учене през целия живот“ (www.ec.europa.eu/llp). Тази програма дава възможност на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности за обучение в цяла Европа. Тя се състои от четири подпрограми:

„Коменски“ (за начално и средно образование),
„Еразъм“ (за висше образование),
„Леонардо да Винчи“ (за професионално образование и обучение) и
„Грюндвиг“ (за обучение на възрастни).

Една хоризонтална програма допълва тези четири подпрограми, за да гарантира, че те постигат оптимални резултати; тя подпомага политическото сътрудничество, езиците, информационните и комуникационните технологии и ефективното разпространение и прилагане на резултатите от проектите. Програмата „Жан Моне“ стимулира преподаването, размисъла и дебата по темите, свързани с процеса на европейската интеграция, във висшите учени заведения по света. Всяка година се публикува обща покана за представяне на предложения, свързана с програмата „Учене през целия живот“.

 


 
ГАЛЕРИЯ
 
 • Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.

 • Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.

 • Информационен ден по секторни програми "Грюндвиг" и „Леонардо да винчи” и Национална среща по секторна програма „Еразъм”, гр. Пловдив, 6 февруари 2013г.

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", секторни програми "Коменски", "Леонардо Да Винчи" и "Грюндвиг", гр. София, 8-10 януари 2013г.

 • Информационни по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.

 • Обучение на РИО на МОМН по Програма "Учене през целия живот", с. Момчиловци, 03-05 октомври 2012г.

 • Дни на секторна програма "Коменски" и дейност eTwinning, гр. Казанлък, 19-21 септември 2012г.

 • Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”

 • Социално - културно събитие по случай 25 години секторна програма „Еразъм”

 • Валоризационна конференция, 09.12.2011

 • Информационно турне „Европа без граници” - Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Пазарджик, 20 – 23 юни 2011

 • Семинар Болонският процес в моя университет, Бургас, 02 и 03 Юни 2011

 • Дни на секторна програма "Еразъм", Бургас - 02.06.2011

 • Еко лагер „Грижа за гората“, Копривщица 30 май - 02 юни 2011

 • Кампания под надслов "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие", Варна – 04.05.2011

 • Дни на секторна програма "Еразъм", Варна - 03.05.2011

 • Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011

 • Кампания под надслов "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие", София – 24.03.2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Плевен, 20-21.01.2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Пазарджик, 13-14.01.2011

 • Информационен ден по програма Коменски и eTwinning - Русе, 14.04.2010г

 • Форум на образованието, НДК, 22-24 април 2010

 • Информационен ден, София, 10.03.2010г

 • Информационни дни Еразъм, 17-19.02.2010г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, София, 09.02.2010г.

 • Информационни дни - Стара Загора, 28.01-29.01.2010

 • Информационен ден, София, 20.01.2010

 • Информационни дни - Леонардо да Винчи, Хасково, 15.01.2010

 • Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.

 • Контактни семинари - Пловдив, 06.10-09.10.2009

 • Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г

 • Контактни семинари - Еразъм, 19-22.11.2008

 • Церемонии по награждаване - Дни Коменски, 11-12.11.2008

 • Контактни семинари - Коменски, 28-31.10.2008г

 • Контактни семинари - Леонардо да Винчи и Грюндвиг,07-10.10.2008г

 • Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г

 • Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.

 • Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.

 • Валоризационни конференции - Леонардо да Винчи и Грюндвиг, ноември 2007г

 • Информационни дни - Професионално ориентиране през целия живот, 23.10.2009г

 • Информационни дни - Враца, 11-12.06.2009г

 • Информационни дни - Дни Еразъм, 15-17.04.2009г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. Пловдив, 27.03.2009г

 • Информационен ден, София, 18.03.2009г

 • Информационен ден, София, 11.03.2009г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, гр.София, 18.02.2009 г

 • Информационен ден, София, 11.02.2009г

 • Информационен ден, Стара Загора, 28.01.2009г

 • Контактни семинари - Леонардо да Винчи, декември 2007 г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 04.12.2008г

 • Информационни дни - Пловдив, 05-06.11.2008г

 • Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.

 • Информационни дни - Варна 18.06.2008г.

 • Информационни дни - Бургас 17.06.2008г.

 • Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.

 • Информационни дни - Дни Еразъм, 27-30.05.2008г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 15.04.2008г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, 21.02.2008 г

 • Информационни дни - Партньорства - София, 06.02.2008 г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 18.01.2008г.

 • Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г

 • Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена

 • Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г

 • МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БРОШУРИТЕ ВДЯСНО ИЛИ ОТ СЕКЦИЯТА С НАШИТЕ ИЗДАНИЯ>>

  КРАТКИ ПРИМЕРИ ЗА ТОВА КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА И КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО РАЗЛИЧНИТЕ ПРОРАМИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯТА КОЕ Е ЗА МЕН?>>

  АКО ТЪРСИТЕ ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПОСЕТЕТЕ СЕКЦИЯТА ДОБРИ ПРАКТИКИ >>.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТИВНИТЕ ПОКАНИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКТОРНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ДОЛУ, КАКТО И В СЕКЦИЯТА КАНДИДАТСТВАНЕ>>

  НЕ СЕ КОЛЕБАИТЕ, ДА ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОС ИЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ >>.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКТОРНИТЕ ПРОГРАМИ НА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ВРЪЗКИТЕ ПО ДОЛУ

  ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
  СЕКТОРНИ ПРОГРАМИ

  От предучилищната  до гимназиалната степен Висше образование Професионално образование и обучение Индивидуална и групова мобилност
  ИЗДАНИЯ ОТ ПРОГРАМАТА
  ИЗДАНИЯ ОТ ПРОГРАМАТА
  ИЗДАНИЯ ОТ ПРОГРАМАТА
  ИЗДАНИЯ ОТ ПРОГРАМАТА

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот
  >>>ПОВЕЧЕ

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение
  >>>ПОВЕЧЕ

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК-базирани продукти
  >>>ПОВЕЧЕ

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите
  >>>ПОВЕЧЕ


  ДЕЙНОСТ ЖАН МОНЕ - Стимулира обучението, научните изследвания и наблюдения в областта на европейската интеграция във висшите учебни заведения в целия свят.
  >>>ПОВЕЧЕ

  ИНИЦИАТИВИ

  EUROPASS - Европейски документи за работа и обучение в Европа.
  >>>ПОВЕЧЕ


  EUROGUIDANCE - Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа.
  >>>ПОВЕЧЕ

  ReferNet - Европейски изследвания в сферата на професионалното образование и обучение.
  >>>ПОВЕЧЕ

  Болонски процес - Осигуряване на качествено висше образование в Европа.
  >>>ПОВЕЧЕ

  eTwinning - Интернет общност на активните учители в Европа.
  >>>ПОВЕЧЕ

  ЕВРИДИКА - Европейски изследвания в сферата на образованието. Информация за образователните системи в Европа
  >>>ПОВЕЧЕ

  ЕРАЗМУС МУНДУС - Европейски документи за работа и обучение в Европа.
  >>>ПОВЕЧЕ

  ТЕМПУС - Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС.
  >>>ПОВЕЧЕ

  Коменски - Възможности за училищата
      
   
  Възможности за университетите
      
   
  Възможности за ОБЩИНИ и РИО
      
   
  Възможности за СТУДЕНТИ по педагогика
      
   
  Възможности за БИБЛИОТЕКИ и ЧИТАЛИЩА
      
   


  ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
  1000 София  Тел.:  + 359 2 9155 010
  Факс: + 359 2 9155 049
  hrdc@hrdc.bg

  Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008  задайте въпрос >>>
  кое е за мен ? >>>
  навигатор >>>

  image
  RSS ПОКАНИ
  RSS НОВИНИ

  НОВИНИ

  ЗА НАС

  ВРЪЗКИ

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ДОБРИ ПРАКТИКИ

  Права за ползване на сайта

  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  Коменски

  Еразъм

  Леонардо

  Грюндвиг

  Учебни визити

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

  Дейност "Жан Моне"

  ИНИЦИАТИВИ

  Europass

  EURO GUIDANCE

  eTwinning

  ЕВРИДИКА

  ECVET

  Болонски процес

  ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

  ЕРАЗМУС МУНДУС

  ТЕМПУС

  БАЗИ ДАННИ

  База данни с партньори Ева

  Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

  Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

  База данни с партньори Адам


      

  © 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.