Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ИНИЦИАТИВИ


Europass


За Europass

Един от основните инструменти за реализиране на Лисабонските цели и превръщането на Европа в общество на знанието и компетентностите е концепцията за превръщането на Ученето през целия живот в реалност. Основата на тази концепция са уменията и компетентностите, които европейският гражданин трябва да развива чрез различни форми на образование, обучение и заетост.

В резултат на това, с Решение No 2241/2004/EC на Европейския парламент и Съвета от 15 декември 2004г., влязло в сила на 1 януари 2005г., се създава рамка за прозрачност на квалификациите и компетенциите - Europass.

Europass документите представят уменията и компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са придобивани и развивани, с цел по-добра социална реализация и пригодност за заетост.

Документите предоставят възможност за проследяване на компетентностното развитие на личността през целия живот. Знанията и уменията, придобити чрез формално, неформално и самостоятелно учене, и които изграждат трите аспекта - културен, социален и човешки капитал, се вписват в различните Europass документи. Цялостният комплект може да предостави информация за образованието, обучението, трудовия опит, мобилността на всеки индивид и по този начин да индивидуализира способностите, нагласите и амбициите за развитие на всеки гражданин.

Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.

Europass подобрява прозрачността на квалификациите и по този начин улеснява мобилността на работници на европейския трудов пазар.

Използването на Europass документите е доброволно и няма задължителен характер.

Разпространението на Europass документите е безплатно. 

http://europass.hrdc.bg

http://hrdc.elido.com/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0155&g=
ИНИЦИАТИВИ

pic

EURO GUIDANCE


pic

eTwinning


pic

ЕВРИДИКА


pic

ECVET


pic

Болонски процес


pic

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАКЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.