Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ГАЛЕРИЯ


image
Социално - културно събитие по случай 25 години секторна програма „Еразъм”
      


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

pic
Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България” - София - 30 май 2012г.
      

За да отбележи 25 годишнината на програма „Еразъм” в Европа и на стартиралото през 1999 г. ползотворно участие на България в нея, на 30 май 2012г., в гр. София,  в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”. 
По време на събитието се състоя официална церемония по награждаване на студенти, преподаватели и проекти по Интензивни програми, представени със статии в Юбилеен сборник, посветен на секторна програма „Еразъм” в България. Връчени бяха наградите и на студентите, победители в организираните от ЦРЧР фотоконкурс „Еразъм за теб и мен” и видеоконкурс „Моето Еразъм приключение”.
На конференцията бяха представени също и личните Еразъм истории на Боряна Клинкова, европейски Еразъм посланик на студентите за България и на Веселина Маджарова, студент на Висше училище Международен колеж, гр. Добрич, спечелила първа награда във видоконкурса и участвала в честванията на 25 години Еразъм в Копенхаген.
След което, доц. д-р. Румяна Тодорова, европейски Еразъм посланик на преподавателите за България запозна участниците с манифест "Еразъм". В разработването му  са участвали 66-те  европейски посланици на програма "Еразъм" - по един студент и един преподавател посланик от всяка от участващите в програма „Учене през целия живот” страни. Документът съдържа предложения за подобряване на програмата. Манифестът предлага, например, да се подобри сътрудничеството между университетите и бизнеса чрез по-интензивен обмен на студенти и преподаватели и признаване на стажовете, изпълнявани от студентите в чужбина. Друго забележително предложение на манифест "Еразъм" е за създаване на условия за привличане на слабо представените групи. Освен това, програмата следва да излезе извън границите на Европа и да подкрепя преподавателите и студентите от цял свят, за да помогне на европейските университети  в привличането на най-добрите таланти от цял свят.
Как студенти помагат на свои колеги чуждестранни студенти  на доброволни начала да се социализират, представи Надежда Ангелова от Еразмус Стюдънт Нетуърк (европейската неправителствена организация на Еразъм студентите) в България.
В заключение Росен Дуков, едномилионният и д-р Петър Косев, двумилионният Еразъм студенти за България споделиха своите Еразъм преживявания.
Оставаме в очакване на 3 милионния Еразъм студент през 2013 г.

Презентации от събитието тук.


ГАЛЕРИЯ

2013
         

2012
         

2011
         

2010
         

image Информационни по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.
pic
Обучение на РИО на МОМН по Програма "Учене през целия живот", с. Момчиловци, 03-05 октомври 2012г.
pic
Дни на секторна програма "Коменски" и дейност eTwinning, гр. Казанлък, 19-21 септември 2012г.
image Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”
image Социално - културно събитие по случай 25 години секторна програма „Еразъм”

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.