Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ГАЛЕРИЯ


image
Информационни дни - Професионално ориентиране през целия живот, 23.10.2009г
      


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

image
Тематичен мониторинг "Професионално ориентиране през целия живот" - София - 23.10.2009
      

На 23.10.2009г. в град София Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира тематичен мониторинг по секторни програми "Леонардо да Винчи" и "Грюндвиг" на тема: "Професионално ориентиране през целия живот". На събитието присъстваха представители на всички заинтересовани страни по темата: Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Агенцията по заетостта, Регионалния инспекторат по образованието - град София, професионални гимназии, кариерни центрове, бюра по труда, частни и неправителствени организации, работещи в областта на кариерното консултиране.

В рамките на форума г-жа Надежда Камбурова от НАПОО направи общ преглед на професионалното ориентиране в България и предложения за бъдещето развитие на системата. Презентация тук

Г-жа Ваня Тивидошева от ЦРЧР представи европейските измерения на професионалното ориентиране и възможностите на европейския портал за професионално ориентиране Euroguidance.

Основният акцент на събитието бе представяне на атрактивни и лесни за използване инструменти за професионално ориентиране (кариерно консултиране), които могат да се прилагат в работа с различни възрастови групи - ученици, студенти, млади работници и хора над 45г. възраст.

Проект "Отново на линия" (Keeping on Track) - в рамките на проекта, който се изпълнява от ЦРЧР в партньорство с 12 Национални агенции по Програма "Учене през целия живот" са избрани 6 най-добри практики от 100 проекта в цяла Европа, които предлагат ефективни решения за интеграция на уязвими групи като жените, мигрантите и възрастните работници. Продуктите на тези добри практики съдържат модули за ориентиране и насочване, които отговарят на европейските приоритети за професионално ориентиране през целия живот. Повече информация тук

Професионално ориентиране за ученици - доц. Соня Карабельова от СУ "Св. Кл. Охридски" представи проект "Атрактивно професионално ориентиране за ученици", финансиран по секторна програма "Леонардо да Винчи". Презентация тук

Кариерно консултиране за студенти
- г-жа Гергана Раковска от Фондация на бизнеса за образованието представи постиженията на своята организация по посока развитие на мрежа от кариерни центрове в университетите и различни инициативи и проекти, свързани с кариерното консултиране на младите хора. Презентация тук

Умения за заетост за млади хора извън системата на образование и възрастни работници над 45г. възраст - г-жа Катя Сърбова от Европейски център за качество представи интерактивен интернет портал, финансиран от секторна програма "Леонардо да Вични" в рамките на проект JobTool, който подпомага всички търсещи работа при тяхната подготовка за интервю за работа. Презентация тукГАЛЕРИЯ

2013
         

2012
         

2011
         

2010
         

image Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.
pic
Контактни семинари - Пловдив, 06.10-09.10.2009
image Информационни дни - Професионално ориентиране през целия живот, 23.10.2009г
pic
Информационни дни - Враца, 11-12.06.2009г
pic
Информационни дни - Дни Еразъм, 15-17.04.2009г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. Пловдив, 27.03.2009г
pic
Информационен ден, София, 18.03.2009г
pic
Информационен ден, София, 11.03.2009г
pic
Информационни дни - Трансфер на иновации, гр.София, 18.02.2009 г
pic
Информационен ден, София, 11.02.2009г
pic
Информационен ден, Стара Загора, 28.01.2009г
image Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г
image Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена
image Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.