Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак

ДЕЙНОСТИ Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

image МНОГОСТРАННИ ПРОЕКТИ ПО КД4
МНОГОСТРАННИ ПРОЕКТИ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 4 – ВАЛОРИЗАЦИЯ

срок: 31 март 2011 г.
процедура: COM
кой може да КАНДИДАТСТВА:
Институции или организации, предоставящи образователни възможности в контекста на Програма „Учене през целия живот” или в рамките на нейните подпрограми; Лицата и органите, отговарящи за системите и политиките, засягащи който и да е специфичен аспект на ученето през целия живот на местно, регионално и национално равнище; Предприятия, социални партньори и техни организации на всички равнища, включително съсловни организации и търговско-промишлени палати; Органи, предлагащи услуги по ориентация, консултиране и информиране, свързани с който и да е аспект на ученето през целия живот; Сдружения, работещи в сферата на ученето през целия живот, включително сдружения на студенти, обучаващи се, ученици, преподаватели, родители и възрастни обучаеми; Изследователски центрове и органи, занимаващи се с въпроси на ученето през целия живот; Нестопански организации, доброволчески организации, неправителствени организации (НПО).
кой може да УЧАСТВА:
Координационни организации от името на консорциума.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ :


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.