Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак

ДЕЙНОСТИ Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

image МНОГОСТРАННИ ПРОЕКТИ ПО КД3
МНОГОСТРАННИ ПРОЕКТИ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 3 – ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

срок: 31 март 2011 г.
процедура: COM
кой може да КАНДИДАТСТВА:
Ресурсни центрове или други организации с опит в областта на ИКТ, използвани в образованието и/или открито и дистанционно обучение (което може да включва консултантски услуги или ориентация, мултимедийни библиотеки, изследователски центрове и т.н.); Всичките видове образователни институции и доставчици във всеки образователен сектор; Институциите за дистанционно обучение (включително откритите университети); Институции за обучение на учители; Сдружения на учители или обучаеми; Изследователски екипи, работещи в областта на ИКТ, използвани в образованието; Академични/образователни сдружения или консорциуми на национално или европейско равнище; Организации/институции, ангажирани в образователните иновации; Обществени и частни издатели/производители/електронни медии и други участници в сферата на ИКТ.
кой може да УЧАСТВА:
Всяко юридическо лице, регистрирано в някоя от легитимните страни, от името на консорциума.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ :

image МНОГОСТРАННИ МРЕЖИ ПО КД3
МНОГОСТРАННИ МРЕЖИ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 3 – ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

срок: 31 март 2011 г.
процедура: COM
кой може да КАНДИДАТСТВА:
Ресурсни центрове или други организации с опит в областта на ИКТ, използвани в образованието и/или открито и дистанционно обучение (което може да включва консултантски услуги или ориентация, мултимедийни библиотеки, изследователски центрове и т.н.); Всичките видове образователни институции и доставчици във всеки образователен сектор; Институциите за дистанционно обучение (включително откритите университети); Институции за обучение на учители; Сдружения на учители или обучаеми; Изследователски екипи, работещи в областта на ИКТ, използвани в образованието; Академични/образователни сдружения или консорциуми на национално или европейско равнище; Организации/институции, ангажирани в образователните иновации; Обществени и частни издатели/производители/електронни медии и други участници в сферата на ИКТ.
кой може да УЧАСТВА:
Всяко юридическо лице, регистрирано в някоя от легитимните страни, от името на консорциума.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ :


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.