Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак

ДЕЙНОСТИ Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

image НОВИ МАТЕРИАЛИ/ОНЛАЙН КУРСОВЕ/ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА
МНОГОСТРАННИ ПРОЕКТИ KЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 - ЕЗИЦИ

срок: 31 март 2011 г.
процедура: COM
кой може да КАНДИДАТСТВА:
Училища, университети, учреждения в сферата на образованието за възрастни; Езикови училища, библиотеки, центрове за открито и дистанционно обучение, центрове, предоставящи първоначално или продължаващо обучение за учители по езици, центрове за изследвания в езиковото образование; Учреждения, разработващи учебни програми, издаващи дипломи или изработващи методи за изпитване и оценка на познанията; Местни или регионални власти; Местни, регионални, национални или европейски сдружения, активни в сферата на езиковото обучение и преподаване; Културни сдружения; Радио, телевизионни или медийни компании с присъствие в Интернет; Издателства и производители или дистрибутори на програмно осигуряване; Рекламни или маркетингови агенции; Мрежи за побратимяване на градове; Спортни организации ; Музеи и изложби; Компании от градския транспорт и туристически служби.
кой може да УЧАСТВА:
Координационни организации от името на консорциума.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ :

image МНОГОСТРАННИ МРЕЖИ ПО КД
МНОГОСТРАННИ МРЕЖИ KЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 - ЕЗИЦИ

срок: 31 март 2011 г.
процедура: COM
кой може да КАНДИДАТСТВА:
Училища, университети, учреждения в сферата на образованието за възрастни; Езикови училища, библиотеки, центрове за открито и дистанционно обучение, центрове, предоставящи първоначално или продължаващо обучение за учители по езици, центрове за изследвания в езиковото образование; Учреждения, разработващи учебни програми, издаващи дипломи или изработващи методи за изпитване и оценка на познанията; Местни или регионални власти; Местни, регионални, национални или европейски сдружения, активни в сферата на езиковото обучение и преподаване; Културни сдружения; Радио, телевизионни или медийни компании с присъствие в Интернет; Издателства и производители или дистрибутори на програмно осигуряване; Рекламни или маркетингови агенции
кой може да УЧАСТВА:
Координационни организации от името на консорциума.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ :

image СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ ПО КД2
СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ KЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 - ЕЗИЦИ

срок: 31 март 2011 г.
процедура: COM
кой може да КАНДИДАТСТВА:
Училища, университети, учреждения в сферата на образованието за възрастни; Езикови училища, библиотеки, центрове за открито и дистанционно обучение, центрове, предоставящи първоначално или продължаващо обучение за учители по езици, центрове за изследвания в езиковото образование; Учреждения, разработващи учебни програми, издаващи дипломи или изработващи методи за изпитване и оценка на познанията; Местни или регионални власти; Местни, регионални, национални или европейски сдружения, активни в сферата на езиковото обучение и преподаване; Културни сдружения; Радио, телевизионни или медийни компании с присъствие в Интернет; Издателства и производители или дистрибутори на програмно осигуряване; Рекламни или маркетингови агенции
кой може да УЧАСТВА:
Координационни организации от името на консорциума.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ :


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.