Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
Леонардо Професионално образование и обучение

image

Секторна програма Леонардо да Винчи поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Цели

    * Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
    * Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
    * Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

Оперативни цели

    * Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица от началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нараснат с поне 80 000 на година до края на Програмата "Учене през целия живот";
    * Да увеличи качеството и обема на сътрудничество между институциите и организациите, предоставящи възможности за обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните органи в цяла Европа;
    * Да подпомага развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение и пренасянето им от страните участнички към други страни;
    * Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и тези, придобити чрез неформално и извън-формално обучение;
    * Да насърчава изучаването на чужди езици;
    * Да подпомага развитието на иновативни пособия, услуги, методологии и практики за учене през целия живот, базирани на информационните и комуникационни технологии.

Целеви групи

    * Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;
    * Лица на пазара на труда;
    * Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;
    * Учители, обучители и друг персонал от тези организации;
    * Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;
    * Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;
    * Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;
    * Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
    * Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;
    * Висши учебни заведения;
    * Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.

pic
Връзки и бази данни Леонардо да Винчи
pic
Съвети за намиране на чуждестранни партньори - Леонардо да Винчи
pic
Съвети за качествени обосновки на проекти - Леонардо да Винчи


РЕЗУЛТАТИ

Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
A28-LEO-MOB-01-02-2013
13 Август 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.
 
pic
A32-LEO-TOI-31-01-2013
06 Август 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2012
17 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
A28-LEO-MOB-01-02-2013
14 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 03.02.2012г.
 
pic
A28-LEO-MOB-03-02-2012
29 Юни 2012
 

ГАЛЕРИЯ

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Плевен, 20-21.01.2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Пазарджик, 13-14.01.2011

 • Форум на образованието, НДК, 22-24 април 2010

 • Информационен ден, София, 10.03.2010г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, София, 09.02.2010г.

 • Информационни дни - Стара Загора, 28.01-29.01.2010

 • Информационни дни - Леонардо да Винчи, Хасково, 15.01.2010

 • Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.

 • Контактни семинари - Пловдив, 06.10-09.10.2009

 • Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г

 • Контактни семинари - Леонардо да Винчи и Грюндвиг,07-10.10.2008г

 • Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г

 • Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.

 • Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.

 • Валоризационни конференции - Леонардо да Винчи и Грюндвиг, ноември 2007г

 • Информационни дни - Професионално ориентиране през целия живот, 23.10.2009г

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, гр.София, 18.02.2009 г

 • Контактни семинари - Леонардо да Винчи, декември 2007 г

 • Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.

 • Информационни дни - Варна 18.06.2008г.

 • Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.

 • Информационни дни - Трансфер на иновации, 21.02.2008 г

 • Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г

 • Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена

 • Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
  1000 София  Тел.:  + 359 2 9155 010
  Факс: + 359 2 9155 049
  hrdc@hrdc.bg

  Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008  задайте въпрос >>>
  кое е за мен ? >>>
  навигатор >>>

  image
  RSS ПОКАНИ
  RSS НОВИНИ

  НОВИНИ

  ЗА НАС

  ВРЪЗКИ

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ДОБРИ ПРАКТИКИ

  Права за ползване на сайта

  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  Коменски

  Еразъм

  Грюндвиг

  Учебни визити

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

  Дейност "Жан Моне"

  ИНИЦИАТИВИ

  Europass

  EURO GUIDANCE

  eTwinning

  ЕВРИДИКА

  ECVET

  Болонски процес

  ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

  ЕРАЗМУС МУНДУС

  ТЕМПУС

  БАЗИ ДАННИ

  База данни с партньори Ева

  Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

  Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

  База данни с партньори Адам


      

  © 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.