DOC TYPES

ОБЯВИ ЗА СЪБИТИЯ
 

НОВИНИ

Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси
         

Тематичен мониторинг по секторни програми „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Еразъм” и „Грюндвиг” на тема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
         

Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.
         

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ, 22.11.2013Г., гр.СОФИЯ
         

Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Стара Загора, 11 май 2013г.
         

Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013
         

Информационен ден по Програма "Учене през целия живот", 06 февруари 2013г.
         

Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", 08-10 януари 2013г.
         

Валоризационна конференция на ЦРЧР по Програма "Учене през целия живот", гр. София, 12 декември 2012г.
         

Тематичен мониторинг на тема „ЖЕНИТЕ В ДЕЙСТВИЕ” и Среща по секторна програма „Грюндвиг"
         

Регистрация за Информационен ден по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.
         

Презентации от националната среща по секторна програма "Еразъм", проведена на 2-3 октомври в гр. София
         

Тематичен мониторинг на тема „ТОЛЕРАНТНОСТТА В УЧИЛИЩЕ” и Среща по секторна програма „Коменски"
         

Презентации от обучителния семинар, проведен на 19-21 септември в гр. Пловдив
         

Обучителен семинар за бенефициенти по дейност "Регионални партньорства", секторна програма "Коменски"
         

Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Мобилност” на секторна програма „Леонардо да Винчи”
         

Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Партньорства” на секторни програми „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”
         

Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Партньорства” на секторна програма „Коменски”
         

Регистрация за Информационен ден по дейност "Индивидуална ученическа мобилност", секторна програма "Коменски", гр. София, 05 септември 2012г.
         

Регистрация за обучение по дейност eTwinning, гр. Варна, 11 септември 2012г.
         

Видео и фото конкурси
         

Тематичен мониторинг и Среща по секторна програма "Леонардо да Винчи"
         

Информационен ден по секторна програма "Леонардо да Винчи"
         

Тематичен мониторинг по секторна програма "Коменски"
         

Тематичен мониторинг и среща - секторна програма "Грюндвиг", 19-20.09.2011 г.
         

DOC TYPES

pic

НОВИНИ
 
 


 
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.