Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ВРЪЗКИ


Връзки Europass


Europass - представяне на уменията по европейски стандарти
Връзки

Официални страници:

http://ec.europa.eu/

Официална интернет страница на Европейската комисия

http://minedu.government.bg/
Министерство на образованието и науката

http://cedefop.europa.eu/
CEDEFOP е европейска агенция, която разпространява информация за развитието на професионалното образование и обучение в Европейския съюз. Администрира инициативата Europass на международно ниво

http://europass.cedefop.europa.eu/
Официална интернет страница на инициативата Europass

http://europa.eu/languages/bg/

Езиков портал Europa - предоставя информация относно езиците на Европейския съюз


Полезни страници:


Euroguidance център България, част от мрежа за обмяна на информация за възможностите за образование, обучение и работа в рамките на Европа


PLOTEUS е европейски образователен портал, целящ да улесни достъпа до съществуващите информационни ресурси за възможности за образование в рамките на Общността


EURES е европейски портал, целящ да предостави информация, съвет и услуги за наемане/намиране на работа (среща на търсещите и предлагащите работа) в полза на работниците и работодателите в Европа

Агенция по заетостта
- изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта

Национална агенция за професионално образование и обучение

Националната агенция за оценяване и акредитация - специализиран държавен орган за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейността на висшите училища

Съвет на ректорите на висшите училища в България

Културно контактна точка - България е структура за информация относно възможностите на програмата на Европейския съюз „Култура" 2007 - 2013

Eurodesk е Европейска информационна мрежа, целяща да разпространява напълно безплатно европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации

www.KakviDaStanem.bg - сайт за професионално ориентиране

 
ВРЪЗКИ

image Връзки
image АКТУАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
pic
РАБОТНИ АТЕЛИЕТА В ЕВРОПА
pic
ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ КОМЕНСКИ-ETWINNING
pic
Връзки и бази данни Коменски
pic
Връзки Еразъм
pic
ЕРАЗЪМ В ТВОЯ УНИВЕРСИТЕТ
pic
Връзки и бази данни Леонардо да Винчи
pic
Връзки и бази данни Грюндвиг
image Връзки Euroguidance
image Връзки eTwinning
image Връзки Болонски процес
image Връзки ReferNet
image Всички връзки и бази данни

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.