Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ | ЗА ETWINNING | БЪЛГАРСКИ ETWINNING ПОСЛАНИЦИ | ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАРИ | ДОБРИ ПРАКТИКИ | ПУБЛИКАЦИИ | КОНТАКТИ | ПОЛЕЗНО | СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (PDW) 2013 | ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013 |

ПУ „Св. Теодосий Търновски”, гр. Велико Търново


ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ КОМЕНСКИ – ETWINNING

25 март – 25 април 2013 година

в

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Училищните дейностите, проведени в рамките на Дни на отворени врати Коменски – eTwinning (25.03–25.04.2013 г.) в Помощно училище „Св. Теодосий Търновски” – Велико Търново, са посветени на Програмите „Коменски”, eTwinning и 2013 – Европейска година на гражданите. Те са ориентирани към демократично гражданство, засилване на солидарността между поколенията, здравословен начин на живот и конструктивното поведение на учениците, разширяване на взаимодействието на училището с институциите и семейството. В дейностите основен акцент е поставен на разпространението на добрите резултати от училищната проектна работа по Коменски, eTwinning и др.

С книжен маратон „Ние също можем да успеем”, посветен на любовта към книгата, се постави началото на Дни на отворените врати Коменски – eTwinning в специалното училище. С него се предизвика интерес към българската книга и се повиши читателската активност и култура у учениците. Към благородната кауза се присъедини Младежки информационно-консултантски център „Интелект”, Плевен, и международния литературен фестивал „Виленица 2012” Румен Леонидов – виден общественик, издател, поет, публицист, и на издателство „Факел”, който дари разнообразни и интересни книги на училищната библиотека. Учениците разглеждаха любими книжки, а по-големите й връстници четяха стихове, разкази и приказки.


Към инициативите „Ние също можем да успеем”, се ключиха и изнесените класове на обучение към помощното училище в: Дневен център за деца и младежи с увреждания – град Елена, с ръководител: старши учител на деца с умствена изостаналост Роси Тодорова, специален педагог; Дом за деца и младежи с увреждания - с. Илаков рът, ръководител: старши учител на деца с умствена изостаналост Павлинка Димитрова, специален педагог; Дневен център за деца и младежи с увреждания „Сърчице” – с. Горски Сеновец, общ. Стражица,с ръководители специалните педагози: Марияна Митева, Деян Генчев, Йорданка Крумова и Милена Пенчева; Дневен център за деца с увреждания – Велико Търново, ръководител: Галя Райкова (линк към видеото: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=652996).

Учениците от Дневния център в Елена подредиха изложба от любими детски книги и рисунки на тема: „Книгата – моят приятел”. След което ще проведат най-голямото четене на детска литература сред природата. Учениците със специални образователни потребности проведоха Еко акция eTwinning дръвче, съвместно с Община Елена. В местността „Калето” с много ентусиазъм и нетърпение те залесиха червен американски дъб, явор, сребролистна липа и шестил. Проявата приобщи всички ученици, младежи и възрастни към природата. Повиши екологичната им култура, възпита у тях отговорно отношение към природата и формира трайна потребност от нейното опазване. (линк към видеото: http://bnt.bg/bg/news/view/99031/deca_zasajdat_dryvcheta).


Учениците от Помощното училище – Велико Търново, които са на изнесено обучение в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Елена, с класен ръководител Роси Тодорова, специален педагог, участваха в eTwinning на живо сред природата и с голям интерес наблюдаваха мигриращите птици. Те предварително, в часовете по Околен свят, се запознаха с видовете – кукувица, бял щъркел, селска лястовица, пчелояд и черен бързолет. eTwinning на живо засили интереса на учениците с увреждания към проблемите на екологията и съдейства за формиране на гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда и биологичното разнообразие в България и чужбина (линк към инфото: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1062612).

Приятните пролетни изживявания на Oтворените врати Коменски – еTwinning продължиха учениците в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Сърчице” – с. Горски Сеновец, общ. Стражица. Пъстроцветната изложба-мозайка от изработените ученически продукти по Коменски – eTwinning проект, съчетаха със забавни спортно-състезателни игри и eTwinning хепънинг на открито.

Дом за деца и младежи с увреждания – с. Илаков рът, учениците със специални образователни потребности гледаха eTwinning образователен филм. След това заедно всички присъстващи родители, ученици и гости гледаха драматизация на българската приказка „Житената питка”. Всяко дете получи eTwinning питка, която оцвети и подреди като пъзел (линк към инфото: http://www.facebook.com/pages/Помощно-училище-Св-Теодосий-Търновски-Велико-Търново /538265032861413).

Учениците на изнесено обучение в Дневен център за деца с увреждания – Велико Търново, изработиха композиция от апликация eTwinning – Вълшебен свят на приказките (линк към инфото: http://www.facebook.com/pages/Помощно-училище-Св-Теодосий-Търновски-Велико-Търново /538265032861413).

Отворените дни продължиха с рисунка на асфалт „Моята eTwinning планета фотография”. Чрез изразните средства на изкуството – силата на цветовете и изкуството на фотографията, се активира вниманието на учениците с увреждания, помагат им да изразят собствена позиция и приобщаване към съвременните културни ценности (линк към инфото: http://www.facebook.com/pages/Помощно-училище-Св-Теодосий-Търновски-Велико-Търново /538265032861413).

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ КОМЕНСКИ – ETWINNING, 25.03 – 25.04. 2013 год. в Помощно училище „Св. Теодосий Търновски” – Велико Търново, повиши качеството на образователно-възпитателния процес чрез:

– осигуряване на подходяща образователна и творческа среда за провеждане на интересни, забавни и оригинални креативни дейности; – създаване възможност за общуване и опознаване между децата от училище и институциите, работа в екип, развиване на чувството за толерантност и търпение; – повишаване мотивацията на учениците с увреждания, стимулиране на въображението и активизиране на мисленето им, разширяване на познанията, обогатяване на впечатленията и любопитство към образователните предмети чрез специално подбрани дейности.
НОВИНИ

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.
03 Декември 2013

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. София, 30 ноември 2013г.
26 Ноември 2013

image Проекти, наградени с Европейски знак за качество, октомври 2013г.
30 Октомври 2013

image Анкета за въздействието на дейност eTwinning в България
25 Октомври 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 20-23 ноември 2013г., Билунд, Дания
16 Октомври 2013

image Училищни лидери дискутират как да използват подкрепата на ЕС за развитие на училищата
16 Октомври 2013

image Спечелете видео камера GoPro във видео състезанието на eTwinning: “Моят eTwinning филм”
02 Октомври 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 31 октомври - 3 ноември 2013г., Рейкявик, Исландия
22 Септември 2013

image Кандидатстване за Национален знак за качество
19 Септември 2013

image Анонимизиране на профили в портала eTwinning
05 Септември 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 10–12 октомври 2013г., Стокхолм, Швеция
22 Август 2013

image Конкурс за избор на участници в Контактен семинар на тема "Животът в нашите европейски градове", 04-06 октомври 2013г., Марсилия, Франция
19 Юли 2013

image Конкурс за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос”
11 Юни 2013

image Набиране за разработки за издание „Добрите практики в eTwinning 2012-2013"
30 Май 2013

image Европейска награда за най-добро интернет съдържание за деца
17 Май 2013

image Образователна игра за страните от Европа на тема: "Europass приключение- Играй и опознай Европа"
15 Май 2013

image Конкурс за избор на участници в Контактен семинар на тема "eTwinning в дунавския регион", 19-21 юни 2013г., Виена, Австрия
09 Май 2013

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Стара Загора, 11 май 2013г.
30 Април 2013

image Стартира пролетната кампания на eTwinning - We are (eT)winning!
22 Април 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 16-18 май 2013г., Братислава, Словакия
16 Април 2013

image Конкурс за ученически разработки на тема "Младите хора – активни европейски граждани"
08 Април 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 25-28 април 2013г., София, България
05 Април 2013

image Дни на отворените врати Коменски–eTwinning, 25 март - 25 април 2013г.
12 Март 2013

image eTwinning Plus стартира днес
04 Март 2013

image Изследване на въздействието на eTwinning върху участващите ученици, учители и училища
14 Февруари 2013

image eTwinning в социалните мрежи
12 Февруари 2013

image Печеливши в конкурса "eTwinning и Коменски - успешно сътрудничество”
13 Февруари 2013

image eTwinning и Коменски - добър педагогически опит
12 Февруари 2013

image Сборник статии по дейност eTwinning
08 Февруари 2013

image Конкурс за избор на участници в Годишната eTwinning Конференция 2013
02 Януари 2013

image Нова публикация по дейност eTwinning
28 Декември 2012

image Новини eTwinning 2012 г.
09 Януари 2013

image Новини eTwinning 2011 г.
31 Декември 2011

image Новини eTwinning 2010 г.
31 Декември 2010


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.