Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ | ЗА ETWINNING | БЪЛГАРСКИ ETWINNING ПОСЛАНИЦИ | ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАРИ | ДОБРИ ПРАКТИКИ | ПУБЛИКАЦИИ | КОНТАКТИ | ПОЛЕЗНО | СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (PDW) 2013 | ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013 |

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода" в гр. Кърджали


        Във връзка с обявените от Националната агенция по Програмата „Учене през целия живот“ Дни на отворените врати Коменски – eTwinning по повод Деня на Земята -    22 април ПГЕЕ „Капитан Петко войвода" в гр. Кърджали проведе регионална среща за добри практики в екологичното образование и възпитание на учениците „Земята – наш дом".


Професионалната гимназия  от години полага усилияда осигурява условия за по-добро образование и възпитание на своите ученици. Училището използва възможностите, предоставени от различни европейски програми за разширяване на хоризонтите пред младите хора. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода" в гр. Кърджали целенасочено и последователно работи по проблемите на опазване на околната среда,защото екологичната тема е основна тема на съвремието. Това е темата залегнала в проектите, които училището реализира по програма Коменски и дейност еТwinning през настоящата 2012/2013 учебна година.Ето защо във връзка с обявените от Националната агенция по Програмата „Учене през целия живот“ Дни на отворените врати Коменски – eTwinning и по повод Деня на Земята -    22 април ПГЕЕпроведе регионална среща за добри практики в екологичното образование и възпитание на учениците „Земята – наш дом".


Срещата бе организирана съвместно с Обединен детски комплекс и Регионалния инспекторат по образованието и бе открита от Началника на РИО на МОМН в гр. Кърджали г-н Гроздан Колев. Присъстваха представители на област Кърджали, учители и ученици от други училища в града и региона, родители. Целта на събитието бе да се даде по-широка гласност на работата на учителите и учениците в областта на екологичното възпитание на младите хора, като представи работатаим  по програма Коменски и дейност eTwinning. Споделени бяха добри практики и опит от дългогодишната работа по европейски проекти.
Учениците от клуб „Евроекоклуб” представиха работата си по проект “Save the planet – our home” - „Да спасим Планетата – нашият дом!“, реализиран в електронната платформа за междуучилищно сътрудничество в Европа eTwinning. Дейността на клуба се реализира по проект „УСПЕХ”. Заедно със своите партньори от Франция, Кипър, Литва, Португалия и Румъния  възпитаниците на професионалната гимназия  работят по наболели екологични проблеми  като „Основни замърсители на околната среда“ и „ Влияние на основните замърсители върху здравето на човека“. Работният език на проекта е английски език. На него в платформата на еTwinning се публикуват всички продукти (презентации, табла и материали). Така те са достъпни за ползване от всички, които се интересуват от темата  както в България, така и в училищата в цяла Европа. Представени бяха изработените  презентации за киселинните дъждове, глобалното затопляне, основните замърсители на въздуха, замърсителите на почвата, замърсителите на водата и влияние на замърсителите върху човека. Представиха и изготвените по темата постери.Учениците споделиха, че работата по проекта им е показала, че основните екологични проблеми са общи за всички страни и всички заедно трябва да работим за тяхното разрешаване.


Представен бе  и международния   проект по програма "Коменски" – "Да се научим да живеем здрави", по който ПГЕЕ работи втора година. Партньори са училища от Литва, Италия, Полша, Естония, Австрия, Латвия и Турция.  Основните цели на проекта са свързани с екологичното и здравното възпитание, подобряване на комуникативните и езиковите ин знания и умения и  предоставяне на  равни възможности на всички. Дейностите обхващат всички аспекти на здравословния начин на живот. Чрез участието си в проекта учениците се запознават с тях и създават полезни и здравословни навици. Освен това чрез контактите си с техните връстници от различните страните придобиват чувство за принадлежност към едно глобално общество, без граници.


Учениците и учителите, работещи по проекта, запознаха присъстващите с дейностите по отделните теми по време на срещите в партньорските страни. Тяхното представяне бе изпълнено с много забавни моменти от пътуването им в другите държави и контактите им с техните връстници. Децата споделиха опита и знанията, придобити от работата по проекта.
Положителен опит бе споделен от всички ученици и учители, гости на срещата.Всички участници доказаха, че познават основните екологични проблеми. Организират интересни и разнообразни прояви, свързани с изучаване и опазване на  биоразнообразието на региона, провеждане на природозащитни мероприятия, информиране на обществеността за съществуващи проблеми и др. Голям интерес предизвика изложбата на макети и табла на екологична тематика, сувенири от отпадъчни материали, представени от участниците в срещата.


В атракция за участниците  и гостите се превърнаха демонстрираните управляеми модели на вертолети и самолети, изработени от „Модел клуб“ – клуб по авиомоделизъм, който през следващата учебна 2013/2014 година ще заработи в ПГЕЕ “Капитан Петко войвода“.


Всички  опитаха от вкусотиите, приготвени от участниците в клуб "Българска национална кухня" в ПГЕЕ.
Събитието се превърна в своеобразен празник и завърши пожелания за нови срещи.


Регионалната среща бе отразена в местните медии:
http://rodopi24.blogspot.com/2013/04/blog-post_5003.html
http://ardanews.info/?p=45569
http://novjivot.info/04/19/55665
НОВИНИ

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.
03 Декември 2013

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. София, 30 ноември 2013г.
26 Ноември 2013

image Проекти, наградени с Европейски знак за качество, октомври 2013г.
30 Октомври 2013

image Анкета за въздействието на дейност eTwinning в България
25 Октомври 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 20-23 ноември 2013г., Билунд, Дания
16 Октомври 2013

image Училищни лидери дискутират как да използват подкрепата на ЕС за развитие на училищата
16 Октомври 2013

image Спечелете видео камера GoPro във видео състезанието на eTwinning: “Моят eTwinning филм”
02 Октомври 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 31 октомври - 3 ноември 2013г., Рейкявик, Исландия
22 Септември 2013

image Кандидатстване за Национален знак за качество
19 Септември 2013

image Анонимизиране на профили в портала eTwinning
05 Септември 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 10–12 октомври 2013г., Стокхолм, Швеция
22 Август 2013

image Конкурс за избор на участници в Контактен семинар на тема "Животът в нашите европейски градове", 04-06 октомври 2013г., Марсилия, Франция
19 Юли 2013

image Конкурс за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос”
11 Юни 2013

image Набиране за разработки за издание „Добрите практики в eTwinning 2012-2013"
30 Май 2013

image Европейска награда за най-добро интернет съдържание за деца
17 Май 2013

image Образователна игра за страните от Европа на тема: "Europass приключение- Играй и опознай Европа"
15 Май 2013

image Конкурс за избор на участници в Контактен семинар на тема "eTwinning в дунавския регион", 19-21 юни 2013г., Виена, Австрия
09 Май 2013

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Стара Загора, 11 май 2013г.
30 Април 2013

image Стартира пролетната кампания на eTwinning - We are (eT)winning!
22 Април 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 16-18 май 2013г., Братислава, Словакия
16 Април 2013

image Конкурс за ученически разработки на тема "Младите хора – активни европейски граждани"
08 Април 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 25-28 април 2013г., София, България
05 Април 2013

image Дни на отворените врати Коменски–eTwinning, 25 март - 25 април 2013г.
12 Март 2013

image eTwinning Plus стартира днес
04 Март 2013

image Изследване на въздействието на eTwinning върху участващите ученици, учители и училища
14 Февруари 2013

image eTwinning в социалните мрежи
12 Февруари 2013

image Печеливши в конкурса "eTwinning и Коменски - успешно сътрудничество”
13 Февруари 2013

image eTwinning и Коменски - добър педагогически опит
12 Февруари 2013

image Сборник статии по дейност eTwinning
08 Февруари 2013

image Конкурс за избор на участници в Годишната eTwinning Конференция 2013
02 Януари 2013

image Нова публикация по дейност eTwinning
28 Декември 2012

image Новини eTwinning 2012 г.
09 Януари 2013

image Новини eTwinning 2011 г.
31 Декември 2011

image Новини eTwinning 2010 г.
31 Декември 2010


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.