Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ | ЗА НАС | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ | КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ | ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА В ЕВРОПА | БИБЛИОТЕКА | ПОЛИТИКИ | ДОБРИ ПРАКТИКИ | ВРЪЗКИ | ЗАБАВНО | РЕГИСТРАЦИЯ ЗА НОВИНИ | В МЕДИИТЕ |

НОВИНИ

Приказки за кариерни консултанти, том II


Уважаеми посетители,

Излезе от печат новата книжка от поредицата на Център за развитие на човешките ресурси и Еврогайдънс България, "Приказки за кариерни консултанти". Книжката е предназначена, както за специалисти по кариерно консултиране, така и за всички хора, които проявяват интерес към темата за личностното кариерно развитие.

Изданието е достъпно за четене онлайн (тук), както и в електронен формат (тук).

Английска версия (тук)

Приятно четене!


Възможности за магистратура по устойчиво развитие в Швеция


Уважаеми посетители,

Технологичният институт "Блекинге" в Южна Швеция набира кандидати за своите две магистърски програми по устойчиво развитие. Те са насочени към хора от цял свят, които са в началото на кариерата си или вече имат придобит опит в сферата. Програмите са безплатни за граждани на държави-членки на Европейския съюз.

Магистратура по стратегическо лидерство за устойчиво развитие
(Strategic Leadership towards Sustainability)

Програмата е със срок от една година. Тя е основана на два основни елемента: 1) научно базирана теоретична рамка за стратегическо устойчиво развитие (известна като The Natural Step) и 2) организационно развитие и лидерство, необходими за вземане на решения свързани с устойчивото развитие.

Магистратура по устойчиви иновации на продукти и услуги
(Sustainable Product/Service System Innovation)

Програмата е със срок от две години и е разработена за студенти, които искат да съчетаят инженерни умения със знания за устойчиво развитие с цел да разработват нови по същност продукти и услуги. На практика студентите учат как да анализират екологичните и социални предизвикателства пред дадена организация с научен подход, да предлагат стратегически подход за процесите на разработване на нови продукти, да използват методи за устойчиви иновации в индустрията и да подкрепят прехода към икономика ориентирана повече към услугите.

Преподаването и в двете програми се базира на нетрадиционни методи – фокусът е върху практическия опит и участието на студентите, работата в екипи и взаимното учене. Всяка година в програмите участват над 50 студенти от цял свят. Те изграждат силна мрежа на завършилите, която вече наброява 450 човека от 69 различни страни. Технологичният институт "Блекинге" е разположен в югоизточна Швеция в град Карлскруна, обявен от ЮНЕСКО за културна забележителност.

Крайнят срок за кандидатстване и в двете програми е 15 януари 2014 г.


Възможност за стаж в Европейския център за съвременни езици


Уважаеми посетители,

Европейският център за съвременни езици (ECML) помага за прилагането на езиковите политики и насърчаването на иновативните подходи към изучаването и преподаването. ECML предлага стажове с продължителност 6 месеца два пъти годишно.

Крайният срок за кандидатстване за стажа, който започва през юли е 28 февруари 2014 г. Периодът на практиката е от юли до декември.

До 31 август се приемат документи за стажовете, които ще се провеждат от януари до юни през 2015 година. Стажантите ще получават 720 евро на месец. Повече информация можете да намерите на страницата на центъра.


Възможност за стаж в CERN


Уважаеми посетители,

Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) набира кандидати за обучение.

Стажантите ще могат да се запознаят отблизо с различни области на технологиите - електроника, изчислителна техника, охлаждане и вентилация, радиационна защита, инженерни проучвания и други.

Част от условията, на които трябва да отговарят кандидатите са - да имат диплома за висше образование в областта на механиката, електромеханиката, електричеството или електрониката, да имат не повече от 4 години опит след завършване на висшето си образование.

Кандидатите с по-високо ниво на образование от професионален бакалавър не са допустими за участие в програмата. Изискват се и познания по английски или френски език.

Заявлението за кандидатстване и всички останали документи се подават до 13 декември 2013 г.

Определеното възнаграждение е 2800 евро на месец.

Повече информация може да получите в сайта на CERN.


Възможност за стаж в европейския център за превенция на заболяванията


Уважаеми посетители,

Два пъти годишно Европейският център за превенция и контрол на заболяванията организира стажове с периодичност от три до шест месеца. Основната дейност на центъра е насочена към подобряване на защитата срещу инфекциозни заболявания на европейско равнище.

Одобрените кандидати ще се запознаят с ежедневната работа на центъра. Те ще могат и да приложат на практика познанията, придобити по време на образованието си.

Търсят се кандидати за следните области: клинични инфекциозни заболявания, микробиология, обществено здравеопазване, епидемиология, статистика в областта на инфекциозните заболявания, социални науки, медицинска информатика, научна комуникация или комуникация на риска и други.

Месечната стипендия, която отпуска центърът е 1207.83 евро, организаторите покриват и пътните разходи на стажантите.

Кандидатите трябва да имат диплома за завършено висше образование и да владеят поне два от официалните езици на ЕС.

Документи се подават чрез страницата на центъра.

Крайният срок за това е 30 януари 2014 г.

Повече подробности можете да видите тук.


Регионални обучения "Ориентиране за мобилност"


Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси в качеството си на Национален Еврогайдънс и Европас Център проведе регионално обучение по програма „Ориентиране за мобилност” с помощта Росица Димова, представител от Мрежата от посланиците на мобилността - в град Бургас на 14.11.2013г.
Участие в обученията взеха студенти и преподаватели от Бургаския Свободен Университет.
Беше представена дейността на Националния Еврогайдънс и Европас център и бяха демонстрирани на практика различни методи от програма „Ориентиране за мобилност”. Целта на обученията  беше да бъде дадена информация за възможностите на програмата и да бъдат мотивирани младите хора да реализират свой проект за мобилност. Акцентът на обучението беше предварителното проучване и подготовка при реализиране на такъв проект с учебна или трудова цел.


"Европейски ден на труда” 12.10.2013


Уважаеми посетители,

Национален Еврогайдънс и Европас Център взеха участие в международната  информационно-трудова борса „Европейски ден на труда” на 12 октомври 2013г. в град Варна, организирана от Агенцията по заетостта, като член на мрежата за мобилност „Европейски услуги по заетостта” (EURES).

Целта на борсата бе да бъде предложена комплексна информация на българските граждани, търсещи работа в чужбина основно в туристическия сектор в Австрия, Германия, Англия, Холандия, Швеция и други европейски държави. Беше представена работата на Национален Евогайдънс и Европас Център в посока насърчаване на осъзнатата мобилност, предоставяне на възможности за образование и стаж в чужбина чрез портал Плотеус и представяне на знания, умeния и компетентности чрез документите Европас.


Регионални обучения "Ориентиране за мобилност"


Уважаеми посетители,

В периода 11-13 октомври 2013г. бяха проведени две регионални обучения по програма „Ориентиране за мобилност” с помощта на представители от Мрежата от посланиците на мобилността - Боряна Гунева в град Русе на 11.10.2013г. и Цветанка Стоянова в град Варна на 12.10.2013г.

Участие в обученията взеха педагогически съветници, кариерни консултанти, представители на професионални гимназии, университети и информационни мрежи на местно ниво.

Беше представена дейността на Националния Еврогайдънс и Европас център и бяха демонстрирани на практика различни методи по програмата „Ориентиране за мобилност”. Целта на обученията  беше да бъдат представени възможностите, които предоставя програмата и да бъде мотивирана общност от личности на местно ниво, които да продължат насърчаването и подкрепата на младите хора по пътя на личния им проект за мобилност.


Национален семинар „Обучение за кариерни консултанти”


Уважаеми посетители,

В периода между 10-12 септември 2013г. беше проведен Национален семинар „Обучение за кариерни консултанти”. Семинарът се състоя в София и беше организиран от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) като Национален Еврогайдънс и Европас център, съвместно с Фондация на бизнеса за образованието.

Участие в семинара взеха представители на Центровете за кариерно ориентиране, създадени по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, Мрежата от посланици на мобилността, както и кариерни консултанти от цялата страна.

Повече информация ще намерите тук.


Ученически еколагер „Граждани сме на Европа”, гр. Копривщица, 27-30 август 2013г.


Уважаеми посетители,

В периода 27 – 30 август 2013 г., в гр. Копривщица, се проведе четиридневен ученически еколагер „Граждани сме на Европа”, организиран съвместно от Центъра за развитие на човешките ресурси и Информационния център „Европа Директно” – София. В него взеха участие училищата, победители в конкурс, посветен на тематичната 2013 –  Европейска година на гражданите. Конкурсът беше за ученически разработки на тема „Младите хора – активни европейски граждани”.
По време на лагера беше  беше представена и дейността "Еврогайдънс", администрирана от Националния Еврогайдънс център, България, като беше реализирано и работното ателие "Кариерни истории - умения за управление на кариерата". Същността на обучението беше групово кариерно консултиране с цел възпитаване уменията за управление на кариерата у младите хора.

Повече за събитието може да видите тук.


Информационна кампания в градовете Панагюрище, Карлово, Казанлък и Сливен в периода 23 - 27 септември 2013 г.


Уважаеми посетители,

Национален Еврогайдънс и Европас център България, Програма „Учене през целия живот”, Европейския информационен център ”Европа Директно” - София, Европейския потребителски център - България, национален СОЛВИТ център, Представителство на ЕК в България и Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, има удоволствието да Ви информира за провеждането на Информационна кампания в градовете Панагюрище, Карлово, Казанлък и Сливен в периода 23 - 27 септември 2013.
Целта на кампанията е да се предостави възможност на гражданите на изброените градове за запознаване с дейностите на европейските информационни мрежи и инициативи и с възможностите за образование и обучение, правата на българските потребители в рамките на ЕС и услугите, насочени към малкия и среден бизнес.
Информационното турне, вече е традиционно и носи името „Европейски мрежи без граници” и ще включва изложения във всеки от посочените градове в следния график:

23 септември  2013 г.   12:00ч.-15:00ч. Панагюрище - Място: пл. "20 април";

24 септември  2013 г.   10:00ч.-13:00ч. Карлово - Място: пл. "20 юли";

25 септември  2013 г.   10:00ч.-13:00ч. Казанлък - Място: пл. "Севтополис";

26 септември  2013 г.   12:00ч.-15:00ч. Сливен - Място: бул. "Цар Освободител" (пред бирария "Маки").


Лятно училище "Европа" - 02-05 септември, гр. Банско


Уважаеми посетители,

Еврогайдънс – България ще участва в лятно училище, организирано от СОЛВИТ център в администрацията на Министерския съвет, което ще се проведе в периода 02-05 септември в гр. Банско. Повече информация може да намерите тук.


Младежта в движение - организирано от Европейската комисия в България, гр. Бургас 26 - 28 юли 2013г.


Уважаеми посетители,

От 26 до 28 юли 2013 г. в град Бургас се състоя изложение на инициативата „Младежта в движение” на Европейската комисия. В специално подготвена за целта шатра бяха разположени 8 щанда, предоставящи информация за европейските програми за образование, мобилност, доброволчество и заетост на младите хора в Европа. Изложението беше с отворени врати и в продължение на 3 дни, гражданите имаха възможност да се запознят с различни програми и инициативи на ЕС.

Центърът за развитие на човешките ресурси беше представен със самостоятелен щанд по време на инициативата, а експерти от агенцията направиха презентации за възможностите на мобилност предоставяни от Програма ”Учене през целия живот”, както и инициативите „Europass”, „Euroguidance” и „еТwinning”. В рамките на изложението посетителите успяха да получат отговор на интересуващи ги въпроси, да дискутират проблемите си и да се сдобият с информационни материали.
Лигата на необикновените: Хрониките на едно професионално ориентиране


Уважаеми посетители,

Представяме на вашето внимание късометражното филмче "Лигата на необикновените: Хрониките на едно професионално ориентиране", направено от студенти III курс, Социални дейности. Целта е да се представи професионалното ориентиране и консултиране по различен и забавен начин.

Приятно гледане, надяваме се да Ви хареса!


Възможност за стипендия за докторантура по библиотечно-информационни науки


Уважаеми посетители,

Департаментът по хуманитарни науки на Университета в Копенхаген, Дания (University of Copenhagen) отпуска пълна стипендия за обучение в докторска програма по библиотечно-информационни науки.

Програмата е с продължителност от три години. Очаква се одобреният кандидат да започне на 1 ноември т.г. или възможно най-скоро след тази дата.

Желаещите да кандидатстват трябва да имат магистърска степен в подходяща дисциплина и да владеят английски език на отлично ниво, което да докажат с успешно положен изпит по TOEFL или IELTS.

Крайният срок за изпращане на изискваните документи е 15 септември 2013 г.

Подробна информация може да откриете на страницата на департамента.


Възможност за стажове в Съвета на Европейския съюз


Уважаеми посетители,

Всяка година генералният секретариат към Съвета на Европейския съюз предлага платени и неплатени стажове.

Платени стажове

Този вид стаж е с продължителност пет месеца. Стажантите са включени в работата на един или повече отдели на генералния секретариат към Съвета на ЕС.

Кандидатите трябва да са граждани на държава, членка на ЕС, и да са завършили висше образование. Изискват се задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и задоволително владеене на втори такъв език. На практика са необходими познания поне по френски или немски език.

Стажантите ще получават заплащане от 900 евро на месец. Програмата се провежда между 1 февруари и 30 юни и между 1 септември и 31 януари. Кандидатстването става онлайн на сайта на институцията.

Краен срок: 2 септември 2013 г.

Неплатени стажове

За този вид стаж могат да кандидатстват студенти в трета, четвърта или пета година на обучението си в учебно заведение, което изисква подобен стаж. Програмата е с продължителност между един и пет месеца.

Кандидатите трябва да са граждани на държава, членка на ЕС, или на държава, кандидат за членство. Изисква се да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат познания по втори такъв. Задължително е владеенето на английски или френски език.

Няма формуляр за кандидатстване. Желаещите трябва да пишат на адрес stages@consilium.europa.eu, за да го получат.

Краен срок: 1 октомври 2013 г. за стажа между 1 февруари и 30 юли.

Допълнителна информация

Подробности можете да намерите на официалната интернет страница на Съвета на ЕС.


Ателие за млади мениджъри на фестивали в Единбург


Уважаеми посетители,

Европейската асоциация на фестивалите (EFA) удължава крайния срок за подаване на документи за участие в събитието "Ателие за млади мениджъри на фестивали – Единбург 2014" до 10 септември т.г.

Инициативата дава възможност на млади мениджъри да участват в седемдневен обучителен курс, организиран от асоциацията в сътрудничество с Единбургския международен фестивал (Edinburgh International Festival). Ателието ще се проведе от 3 до 10 април 2014 г. в шотландската столица.

Формуляри за участие се приемат на адрес: atelier@efa-aef.eu. Допълнителна информация може да откриете на официалната страница на инициативата.


Nestle стартира програма за младежка заетост в Европа


Уважаеми посетители,

Компанията Nestle обяви плановете си да подпомогне над 20 хил. младежи под 30-годишна възраст от цяла Европа в намирането на работа през следващите три години.

Инициативата за младежка заетост "Nestle в Европа" ще предложи работни места и ще създаде десетки хиляди стажантски позиции и програми до 2016 г. Te ще покриват както всички сфери на бизнеса, така и всички нива в компанията – от оператори във фабриката до сътрудници по продажби и управление на бизнеса.

Компанията търси талантливи млади хора, които имат желание да придобият професионални умения и обучение. Могат да кандидатстват и младежи, които са завършили висшето си образование и търсят първата си работна позиция.

Освен на тях, Nestle ще продължи да предлага работа и на хората с дългогодишен опит. Като част от инициативата за младежка заетост, на новите служители ще бъдат осигурени обучения, кариерни консултации и наставничество от страна на колегите им в компанията. Повече подробности за инициативата "Nestle в Европа" ще бъдат обявени през месец септември т.г.


Европейската седмица на младежта /26 май - 2 юни 2013г./


Уважаеми посетители,

По повод на Европейската седмица на младежта /26 май - 2 юни 2013г./ Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" (НЦЕМПИ) организира серия от събития.
На 28 май 2013г. се проведе „Базар на уменията". Повече от 30 младежи обмениха, контакти, идеи и умения по време на неформалната среща. Експертите от НЦЕМПИ и Центъра за развитие на човешките ресурси, Еврогайдънс и Европас България представяха информация и консултации на място на присъстващите за различни възможности за учебна мобилност и услуги, които предоставя ЕС на младите хора.
Инициативите, организирани от НЦЕМПИ по повод седмицата на младежта продължиха със съботна инициатива в Деня на детето - 1 юни. В 16 часа в двора на СУ стартира състезанието "Треска за демокрация". В него 52-ма младежи преминаха 12 пункта, разположени на ключови места в центъра на София, на които получиха задачи и въпроси, свързани с европейките ценности, програмите на ЕС за образование, заетост и младежки дейности. При успешното преминаване на "препятствието", всеки отбор печелеше печат на специалната карта, получена при регистрация в състезанието и автоматично придобиваше правото да продължи напред в надпреварата. Отборът, преминал трасето за най-кратко време и справил се с подготвените предизвикателства и изпълнени задачи на всички пунктове, бе отбор "Индиана Джоунс". За да бъде инициативата възможно най-полезна за участниците и за гражданите на София, посещаващи 12-те информационни щанда, в нея се включиха експерти от НЦЕМПИ, Центъра за развитие на човешките ресурси, Агенцията по заетостта и представители на младежки организации от София, които даваха информация за различни програми и инициативи на Европейската комисия, както и за успешно реализирани младежки проекти.


Семинар "Управление на кариерата"


Уважаеми посетители,

На 29 март 2013г., Еврогайдънс и Европас България, съвместно с  Джуниър Ачийвмънт България и ЕИЦ "Европа Директно" – София, проведоха семинар на тема „Управление на кариерата”. Участие взеха голяма част от младежите, регистрирали се в портала на Националната инициатива "Мениджър за един ден" 2013г. Целевата група бяха ученици 11-12 клас и студенти 1-2 курс.
Участниците в семинара се запознаха с основните умения за управление на кариерата. Целта на семинара бе да се представят набор от умения пред млади хора, които те да прилагат при управление на своя професионален път. Бяха проведени обучения и информацията бе представена по атрактивен и забавен начин, така че основните послания да оставят отражение у всеки участник.
НОВИНИ

image Приказки за кариерни консултанти, том II
14 Януари 2014

image Възможности за магистратура по устойчиво развитие в Швеция
09 Януари 2014

image Възможност за стаж в Европейския център за съвременни езици
06 Януари 2014

image Възможност за стаж в CERN
22 Ноември 2013

image Възможност за стаж в европейския център за превенция на заболяванията
22 Ноември 2013

image Регионални обучения "Ориентиране за мобилност"
1 Ноември 2013

image "Европейски ден на труда” 12.10.2013
21 Октомври 2013

image Регионални обучения "Ориентиране за мобилност"
17 Октомври 2013

image Национален семинар „Обучение за кариерни консултанти”
20 Септември 2013

image Ученически еколагер „Граждани сме на Европа”, гр. Копривщица, 27-30 август 2013г.
30 Септември 2013

image Информационна кампания в градовете Панагюрище, Карлово, Казанлък и Сливен в периода 23 - 27 септември 2013 г.
02 Септември 2013

image Лятно училище "Европа" - 02-05 септември, гр. Банско
02 Септември 2013

image Младежта в движение - организирано от Европейската комисия в България, гр. Бургас 26 - 28 юли 2013г.
30 Август 2013

image Лигата на необикновените: Хрониките на едно професионално ориентиране
27 Август 2013

image Възможност за стипендия за докторантура по библиотечно-информационни науки
26 Август 2013

image Възможност за стажове в Съвета на Европейския съюз
12 Август 2013

image Ателие за млади мениджъри на фестивали в Единбург
24 Юли 2013

image Nestle стартира програма за младежка заетост в Европа
05 Юли 2013

image Европейската седмица на младежта /26 май - 2 юни 2013г./
04 Юли 2013

image Семинар "Управление на кариерата"
04 Юли 2013

image Тенденции на пазара на труда
24 Юни 2013

image Конкурс за преподаватели с добри педагогически практики
13 Юни 2013

image Конкурс за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос”
11 Юни 2013

image Видеоконкурс за мобилността в ЕС
6 Юни 2013

image Информационен семинар на тема „Възможностите за младите хора за участие в образователни програми”
23 Май 2013

image Полезни адреси в подкрепа на мобилността
23 Май 2013

image Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013
18 Април 2013

image Блог на Национален ЕВРОГАЙДЪНС център - България
17 Април 2013

image Националните дни на кариерата, март-април 2013г.
01 Април 2013

image Националните дни на кариерата, март 2013г.
01 Април 2013

image Националните дни на кариерата, 12-13 март 2013г.
08 Март 2013

image Еврогайдънс на Националните дни на кариерата, 12-13 март 2013г.
05 Март 2013

image Нова публикация
23 Януари 2013

image Весели празници!
21 Декември 2012

image Валоризационна конференция по програма "Учене през целия живот"
20 Декември 2012

image Пилотно обучение на тема „Ориентиране за мобилност”
10 Декември 2012

image Резултати от състезанието "Иновационен лагер 2012 - 2013"
30 Ноември 2012

image Възможност за стипендия към лятното училище на университета в Осло
27 Ноември 2012

image Европейската мрежа за услуги по заетостта мести фокуса си върху младите хора
27 Ноември 2012

image Възможност за стаж в радио Eur@dioNantes в гр. Нант, Франция
27 Ноември 2012

image "Планирай кариерата си сега"
27 Ноември 2012

image Конференция "Мотивация за развитие" и резултати от националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България
25 Октомври 2012

image Национален семинар под наслов "Читалищата – информирани и подготвени за работа по проекти"
19 Октомври 2012

image Френското правителство актуализира списъка с професии, достъпни за български граждани
15 Октомври 2012

image Кариерен клуб "Финанси" организира среща със студенти
15 Октомври 2012

image Стартира програма "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" на МОМН
15 Октомври 2012

image Възможности за стипендия към образователни институции в Швейцария
15 Октомври 2012

image Специализирано изложение за магистърски и докторски програми World Grad School Tour
26 Септември 2012

image Възможност за стаж в Европейската банкова федерация
25 Септември 2012

image Европейски ден на езиците 30 септември 2012г.
24 Септември 2012

image Заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар за новите технологии Нели Крус за необходимостта от компютърни умения за професионална реализация
21 Септември 2012

image Възможност за стипендия за докторска програма за изследвания в областта на международните отношения в Италия
19 Септември 2012

image Стажове за преводачи в Европейския парламент
08 Август 2012

image Европейската комисия предлага административни стажове
08 Август 2012

image Възможност за стаж в Европейската централна банка
08 Август 2012

image Стипендии за докторантура в специалност "Икономика в публичния сектор"
08 Август 2012

image Еврогайдънс в сърцето на Стара Планина
30 Юли 2012

image Възможност за платен стаж в Европейската железопътна агенция
17 Юли 2012

image Възможност за стипендия за бакалавърска програма по компютърно инженерство
18 Юли 2012

image Обява за наемане на ръководители и кариерни консултанти в центрове за кариерно ориентиране
18 Юли 2012

image Възможност за стаж в държавната администрация
17 Юли 2012

image Резултати от националния конкурс "Създаване на информационен продукт за насърчаване на мобилността на младите хора в България"
11 Юли 2012

image Възможност за стаж към европейския парламент
06 Юли 2012

image Форум "Кариера в България. Защо не?"
15 Юни 2012

image Възможност за стаж към европейския омбудсман
15 Юни 2012

image Възможност за стипендия за магистърска програма "Бизнес администрация" към университета в Болоня
12 Юни 2012

image Нови възможности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
04 Юни 2012

image За необходимостта от образование за конкурентна икономика
29 Май 2012

image Предложения за законови промени в сферата на образованието, предвиждат възможност, за избор на професия от VI клас
22 Май 2012

image Възможност за стаж към Европейската агенция по лекарствата
17 Май 2012

image Професор Даян Равич за необходимостта от образователна реформа
14 Май 2012

image Конкурс за успешни практики - приключен
02 Май 2012

image Нашето участие във Форума на образованието
25 Април 2012

image We Mean Business
19 Април 2012

image Възможност за стаж към МОМН
10 Април 2012

image Българските студенти не намират реализация по специалността си
08 Март 2012

image "Европейско кариерно образование и националната перспектива"
08 Март 2012

image Изводи от актуализацията на рейтинговата система на висшите училища в България
08 Март 2012

image Саша Безуханова: Уменията по предприемачество са част от съвременната грамотност
08 Март 2012

image Възможност за стаж към Европейския икономически и социален комитет
08 Март 2012

image Нашето участие в "Мениджър за един ден"
20 Март 2012

image Възможност за работа към Европейската служба за подбор на персонал
08 Март 2012

image Възможност за стаж в Съвета на ЕС
08 Март 2012

image Kонкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”
15 Март 2012

image Семинар "Младежта в действие"
08 Март 2012

image Марк Преснел: Перфектното CV не е достатъчно
08 Март 2012

image Конференция "Бизнес и образование"
08 Март 2012

image Медицински форум "Кариери в бяло"
08 Март 2012

image Възможности за стаж в европейски институции
08 Март 2012

image Национален семинар "Младежта в движение"
08 Март 2012

image Умения за управление на кариерата в часовете по Бизнес комуникаци
21 Февруари 2012

image Форум "Национални дни на кариерата 2012"
21 Февруари 2012

image Проектозакон за предучилищното и училищното образование
21 Февруари 2012

image Доклад за младежта в движение - Основни заключения
27 Януари 2012

image Кариерното образование - що е то?
26 Януари 2012

image 53 % от младите европейци имат положителна нагласа към работата в чужбина
23 Януари 2012

image Доклад на ELGPN на български език
19 Януари 2012

image В подкрепа на студентите със специални образователни потребности
17 Януари 2012

image Бъдеще на кръстопът - За трудния избор на професия
13 Януари 2012

image Бъдеще на кръстопът - За трудния избор на професия
13 Януари 2012

image За избора на професия
23 Декември 2011

image Нова публикация на български език "Преносимост на уменията"
13 Декември 2011

image Нова публикация на български език "Ориентирането през целия живот"
13 Декември 2011

image Първа международна конференция на тема: "Кариерното образование в Югоизточна Европа – „Инвестиция в младите хора за устойчив икономически растеж"
10 Ноември 2011

image Заключителен семинар от националната кампания "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие"
06 Октомври 2011

image Международна конференция по кариерно образование в София
16 Август 2011

image CEDEFOP публикува изследване по темата Ориентиране през целия живот
15 Август 2011

image Стартира кампания "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие"
05 Юли 2011


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.