Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ


image
Информационни дни по Програма "Учене През Целия Живот", секторни програми "Коменски", "Леонардо Да Винчи" и "Грюндвиг", гр. София, 8-10 януари 2013г.
      

В периода 08-10 януари 2013г. в гр. София се проведоха информационни дни по програма "Учене през целия живот", секторни програми: Коменски, Леонардо да винчи и Грюндвиг.
Основна цел на събитието беше представяне на Националните покани за кандидатстване за селекционната 2013 година по децентрализираните дейности:

  • Секторна програма Коменски – дейности Училищни и Регионални партньорства, Асистентски стаж и Индивидуална ученическа мобилност;
  • Секторна програма Леонардо да винчи – дейности Мобилност и Трансфер на иновации;
  • Секторна програма Грюндвиг - дейност Партньорства;
  • Хоризонталната програма Учебни визити.

В допълнение бяха представени:

  • дейност eTwinning;
  • проект за разработване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование „ECVET";
  • документите Europass – възможност за удостоверяване на придобити знания и компетентности;
  • необходимостта от създаване на Национална система за ориентирането през целия живот (Euroguidance ELGPN).


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

2013  
         
2012  
         
2011  
         
2010  
         
pic
    Национална среща по секторна програма "Еразъм", гр. София, 7-8 октомври 2013г.  
10 October 2013
image     Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г. – първи лъч, гр. Панагюрище, Карлово, Казанлък, Сливен, 23-26 септември 2013г.  
30 October 2013
image     26 септември - Европейски ден на езиците, гр. София, 28 септември 2013г.  
30 September 2013
image     Обучения по дейност "Партньорства", секторни програми "Коменски", "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи", гр. София, 18-20 септември 2013г.  
23 September 2013
pic
    Ученически еколагер „Граждани сме на Европа”, гр. Копривщица, 27-30 август 2013г.  
02 September 2013
image     Изложение "Младежта в движение" организирано от Европейската комисия в България, гр. Бургас , 26-28 юли 2013г.  
02 August 2013
pic
    Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.  
26 May 2013
image     Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.  
10 May 2013
pic
    Еразъм Staff Training Week, гр. Русе, 6-10 май 2013г.  
13 May 2013
pic
    Еразъм Staff Training Week, гр. Благоевград, 8-12 април 2013г.  
15 April 2013
image     Информационен ден по секторни програми "Грюндвиг" и „Леонардо да винчи” и Национална среща по секторна програма „Еразъм”, гр. Пловдив, 6 февруари 2013г.  
11 February 2013
image     Информационни дни по Програма "Учене През Целия Живот", секторни програми "Коменски", "Леонардо Да Винчи" и "Грюндвиг", гр. София, 8-10 януари 2013г.  
14 January 2013

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.