Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ


pic
Национална среща по секторна програма "Еразъм", гр. София, 7-8 октомври 2013г.
      
На 7-8 октомври, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)  проведе  национална среща на институционалните и оперативни координатори по секторна програма „Еразъм”, в хотел „Родина”, гр. София. В срещата взеха участие около 90 представители на българските висши училища, притежаващи „Еразъм” харта, както и на Консорциума за организиране на Еразъм практики. На участниците бяха представени правилата, свързани с организиране и администриране  на децентрализираните дейности, финансирани за академичната 2013/2014 година. Като част от програмата бяха включените: практическо обучение за използването на нови софтуеърни продукти, предоставени от Европейската Комисия и обучение за изготвянето на крайните отчети за академичната 2012/2013г.
В допълнение на участниците беше представена и информация за кандидатстване за участие по програма „Учебни визити”. 
Всички участници в събитието получиха информационни материали за възможностите за мобилност,  които секторна програма „Еразъм” предоставя, сборници от статии за Болонския процес, както и рекламни материали на Център за развитие на човешките ресурси.  
Презентации от събитието тук.


 
ГАЛЕРИЯ
 
  • Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.

  • Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.

  • Информационен ден по секторни програми "Грюндвиг" и „Леонардо да винчи” и Национална среща по секторна програма „Еразъм”, гр. Пловдив, 6 февруари 2013г.

  • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", секторни програми "Коменски", "Леонардо Да Винчи" и "Грюндвиг", гр. София, 8-10 януари 2013г.