Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НАЧАЛО | НОВИНИ | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | СЪБИТИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | EUROPASS CV | ЕЗИКОВ ПАСПОРТ | EUROPASS МОБИЛНОСТ | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ | В МЕДИИТЕ |

EUROPASS на Националните дни на кариерата, март-април 2013г.


Уважаеми посетители,
Национален Европас център България, съвместно с Национален Еврогайдънс център България и Програма „Учене през целия живот” взеха участие в НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2013. Събитията се проведоха в няколко големи града в България, както следва: гр. София, гр. Варна, гр. Велико Търново, гр. Русе, гр. Свищов, гр. Пловдив и гр. Бургас.
По време на Националните дни на кариерата 2013, бяха представени Информационни портали в подкрепа на мобилността. Те представят възможности за работа, образование, стипендии, както в Европа, така и в целия свят.
Подробна информация можете да намерите:

1.    Плотеус http://ec.europa.eu/ploteus/

Цели да помогне на студенти, търсещи работа, работници, родители, кариерни консултанти и обучители да откриват информация относно обучението в Европа.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Еврогайдънс – България към Център за развитие на човешките ресурси, www.euroguidance.hrdc.bg

2.     Европас http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home   

Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа:
Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:
•    Автобиографията помага да представите ефективно и разбираемо Вашите умения и квалификации; Можете да създадете Вашето CV онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и инструкциите;
•    Езиков Паспорт е инструмент за самооценка на езиковите умения и квалификации; Можете да създадете Вашия Езиков паспорт онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и инструкциите.
Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
•    Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна;
•    Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина;
•    Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Европас – България към Център за развитие на човешките ресурси, www.europass.hrdc.bg

3.    Study in Europe http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

Официална страница на Европейския съюз с информация за висшето образование в Европа, както  и условията на живот.

4.    EURES http://ec.europa.eu/eures/

Европейска служба по заетостта цели да подпомогне свободното движение на работещите в Европа. EURES информира, съветва и предоставя помощ на потенциални мобилни работници относно възможностите за работа и условията на живот и труд в Европа.

Лесният начин да намерите информация за работни места и възможности за обучение в цяла Европа - вакантни работни места в 31 европейски страни, автобиографии предоставени от страна на заинтересовани кандидати, какво трябва да знаете за условията на живот и работа в чужбина и още повече събрано за вас от мрежата на EURES.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Потърси дали в твоя град има ЕУРЕС съветник – В България те са 17 и може да ги намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=bg

5.    Европа Директно http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm

Премествам се в друга страна от Европейския съюз – как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е анулиран – какви са правата ми? За какви безвъзмездни средства от ЕС може да кандидатства моята организация? За отговор на всички тези и много други въпроси свържете се с централната информационна служба Europe Direct.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Потърси Европа директно център в своя град – http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/bulgaria/index_bg.htm

6.    Какво е да си студент в чужбина?

Рубрика на в. Дневник: http://www.dnevnik.bg/temi/kakvo_e_da_si_student_v_chujbina/

7.    Кой може да финансира моята мобилност?

До края на 2013:

- Програма "Еразъм" – обучение и практика за студенти. Потърсете повече информация във Вашия университет.
-  Програма "Еразмус Мундус" – магистърски и докторски програми.

След 2013:

Еразъм за всички! Повече мобилност, в повече страни!

МНОГО ИНТЕРЕСНИ ЛИНКОВЕ:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/international/scholarships_en.htm - Европейски стипендии и грантове
http://www.scholarshipportal.eu/#basic – Търсачка за стипендии

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Информационен отдел към Център за развитие на човешките ресурси, www.hrdc.bg
СЪБИТИЯ

image Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.
26 Май 2013

image Информационен семинар на тема „Възможностите за младите хора за участие в образователни програми”, 21.05.2013г., гр. София
23 Май 2013

image Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.
10 Май 2013

image Европейската седмица на младежта /26 май - 2 юни 2013г./
04 Юни 2013

image Семинар "Управление на кариерата"
02 Април 2013

image Информационен ден по секторни програми "Грюндвиг" и „Леонардо да винчи” и Национална среща по секторна програма „Еразъм”, гр. Пловдив, 6 февруари 2013г
10 Февруари 2013

image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" 08 Януари 2013
10 Януари 2013

image Валоризационна конференция на ЦРЧР, гр. София, 12 декември 2012г.
14 Декември 2012

image Информационен ден по секторна програма Еразъм: Възможности за студентите, гр. Благоевград, 29 октомври 2012г.
30 Октомври 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители - Кърджали - 23 октомври 2012г.
25 Октомври 2012

image Обучение на РИО на МОМН по Програма "Учене през целия живот", с. Момчиловци, 03-05 октомври 2012г.
10 Октомври 2012

image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.
21 Октомври 2012

image Практически семинар – тренинг „Читалищата – информирани и подготвени за работа по проекти”, 12 октомври 2012г., гр. Смолян
14 Октомври 2012

image Възможности за работа и обучение в други страни на ЕС, 26-29 септември 2012г., гр. Смолян
29 Септември 2012

image Изложение "Младежта в движение" организирано от Представителството на ЕК в България - Бургас - 02-05 август 2012г.
06 Август 2012

image Форум за деца – Помощници за мобилност и междукултурни умения, 27-29 юли 2012г., Дряново и Трявна
31 Юли 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители - Казанлък - 11 юли 2012г.
12 Юли 2012

image Информационно турне "Европейски информационни мрежи без граници", 11–15 юни, 25-29 юни 2012г.
01 Юли 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители - Асеновград - 14 май 2012г.
16 Май 2012

image Автобус Европа - София - 09 май 2012г.
11 Май 2012

image Фестивал на Българското Образование, гр. София, 20-22 април 2012г.
25 Април 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители, гр. Дряново, 27 март 2012г.
29 Март 2012

image Национални дни на кариерата – "Добра кариера, добър живот" - гр.София - 13-14 март 2012г.
15 Март 2012

image Информационен ден по Програма "Учене през целия живот" - секторни програми "Леонардо да Винчи" и" Грюндвиг", документите Europass, дейност eTwinning - гр.Пловдив - 13 март 2012г.
15 Март 2012

image Форум "Национални дни на кариерата 2012"
21 Февруари 2012

image Информационно турне „Европа без граници” - Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Пазарджик, 20 – 23 юни 2011
23 Юни 2011

image Дни на секторна програма "Еразъм", - 02.06.2011
02 Юни 2011

image Център за развитие на човешките ресурси проведе Еко лагер „Грижа за гората“, Копривщица 30 май - 02 юни 2011
02 Юни 2011

image Дни на секторна програма "Еразъм", Варна - 03.05.2011 г.
03 Май 2011

image Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011
20 Април 2011

image Дни "Коменски" и eTwinning - гр. София, 06-08.12.2010
2010 Декември 08

image Дни "Еразъм" - 18-26.11.2010
2010 Ноември 26

image На 6 март 2010 г. Агенция по заетостта ще отбележи Европейски дни на труда в София.
01 Март 2010

image Информационен ден Програма „Учене през целия живот" - гр. Кюстендил, 17.06.2010
2010 Юни 17

image На 19-20 ноември 2009, в град Упсала, Швеция се проведе международна конференция на тема: "Обучение чрез мобилност"
23 Ноември 2009

image Информационен ден на Програма "Учене през целия живот" - София - 10.03.2010
2010 Март 10

image На 5 Откомври 2009 г. работна среща по проект "Европа в София".
08 Октомври 2009

image Изложение на информационни мрежи и служби на Европейския съюз
25 Юли 2009

image Информационни дни на Програма „Учене през целия живот" в гр. Враца
14 Юни 2009

image На 27 май 2009 г. в хотел „Сити", град София, ЦРЧР проведе дискусионна среща
28 Май 2009

image Девета годишна среща на националните Europass центрове
14 Май 2009

image Информационни дни в УНСС и СУ "Св. Климент Охридски" 6-7.04.2009 г.
10 Април 2009

image Информационен ден по програма "Учене през целия живот" в гр. София на 18.03.2009 г.
20 Март 2009

image Информационен ден на Програма "Учене през целия живот"
14 Март 2009

image Студенти се запознаха с пакета документи Europass
14 Март 2009

image На 21 ноември 2008 г. в Гранд Хотел София, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Валоризационна конференция
24 Октомври 2008

image Europass мобилност масово навлиза в Програма "Учене през целия живот"...
24 Септември 2008

image Националният Europass център разширява мрежата от свои партньори...
30 Август 2008

image Първа независима оценка на Europass...
26 Май 2008

image Europass продължава развитието си в България
30 Април 2008

image Europass вече част от държавната администрация
20 Февруари 2008

image Приложение на пакета документи Europass в Програма "Учене през целия живот"
20 Януари 2008

image Национална валоризационна конференция на тема: eTwinning, Euroguidance & Europass - Мрежи за европейско сътрудничество по Програмата "Учене през целия живот"
14 Декември 2007

image 23-25 Октомври 2007 г. - Пловдив - Дни на програма "Коменски" в България
25 Октомври 2007

image 12.10.2007 г. Национална среща по секторна програма „Еразъм"
14 Октомври 2007

image 10.10.2007 г. Годишна конференция на инициативата Europass - Брюксел
12 Октомври 2007

image 16/27.08.2007 г. Обучителни семинари - Ковачевци
30 Август 2007

image Информационен семинар - Бургас - 07.08.2007 г. Информационен семинар - Варна - 09.08.2007 г.
14 Август 2007

image Информационни семинари - Велико Търново - 27-29.06.2007 г.
30 Юни 2007

image 20.04.2007 г. - представяне на инициативата Europass, в рамките на Х Панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ
22 Април 2007

image Национална Europass конференция - София - 30.03.2007г.
30 Март 2007

image Събития ALL
14 Юни 2011


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.