Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ГАЛЕРИЯ


pic
Контактни семинари - Коменски, 28-31.10.2008г
      


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

pic
Контактен семинар по секторна програма "Коменски" - Сандански - 28-31.10.2008 г.
      

Центърът за развитие на човешките ресурси проведе контактен семинар по секторна програма "Коменски" в периода 28-31.10.2008г. в гр. Сандански на тема "Регионални партньорства". Участници в семинара бяха представители на всички заинтересовани страни в училищното образование - детски градини, училища, регионални инспекторати по образованието и общини от различни европейски страни - България, Дания, Латвия, Полша и Македония.

Един от акцентите на събитието бе обявяването на нова дейност по секторна програма "Коменски" - "Регионални партньорства Коменски". Участниците демонстираха интерес към новата дейност и успяха да формулират няколко проектни идеи по тази тема.

На семинара бяха представени добри проектни практики от страна на следните институции:

35 СОУ "Добри Войников", гр. София - г-жа Елена Лазарова;

ГЧЕ „Екзарх Йосиф I", гр. Ловеч - г-жа Павлина Зарчева, г-жа Галина Петкова;

ГПЧЕ, гр. Плевен - г-жа Мариана Крачунова, Здравка Димитрова.






ГАЛЕРИЯ

2013
         

2012
         

2011
         

2010
         

image Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г
pic
Контактни семинари - Еразъм, 19-22.11.2008
pic
Церемонии по награждаване - Дни Коменски, 11-12.11.2008
pic
Контактни семинари - Коменски, 28-31.10.2008г
image Контактни семинари - Леонардо да Винчи и Грюндвиг,07-10.10.2008г
image Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г
image Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.
image Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.
image Валоризационни конференции - Леонардо да Винчи и Грюндвиг, ноември 2007г
pic
Контактни семинари - Леонардо да Винчи, декември 2007 г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 04.12.2008г
pic
Информационни дни - Пловдив, 05-06.11.2008г
image Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.
image Информационни дни - Варна 18.06.2008г.
pic
Информационни дни - Бургас 17.06.2008г.
image Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.
pic
Информационни дни - Дни Еразъм, 27-30.05.2008г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 15.04.2008г
pic
Информационни дни - Трансфер на иновации, 21.02.2008 г
pic
Информационни дни - Партньорства - София, 06.02.2008 г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 18.01.2008г.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 София



Тел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008



задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.