Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

КОЕ Е ЗА МЕН?


връзка
 
ПРОГРАМА  КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ  КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА  ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙНОСТИ

„Коменски“ Ученици Училища и образователни институции Обмяна на опит в чужбина за класове и отделни лица

„Коменски“ Учители Учители Обучение на работното място в чужбина

„Коменски“ Институти за обучение на учители Образователни институции Обмен, съвместно разработване на учебна програма

„Коменски“ Асоциации на родители и неправителствени организации, занимаващи се с училищно образование Асоциации на родители и неправителствени организации, занимаващи се с училищно образование Партньорства с училища в чужбина

„Леонардо да Винчи“ Стажанти, обучаващи в областта на професионалното образование и обучение Институти за професионално образование и обучение Професионален опит в чужбина

„Леонардо да Винчи“ Персонал в институти за професионално образование и обучение Институти за професионално образование и обучение Учебни посещения и обмен в чужбина, мрежи, насочени към иновации

„Еразъм“ Студенти Висши училища Периоди на обучение и стажове в чужбина

„Темпус“ Студенти Висши училища Модернизирани методи на преподаване в съседни на ЕС държави

Сътрудничество с индустриализирани страни Студенти Висши училища Обмен на студенти със Северна Америка и АзиатскоТихоокеанския регион

„Еразъм“ Университетски персонал Университетски персонал Периоди на преподаване в чужбина, преминаване на обучение в чужбина и партньорства за разработване на учебна програма

„Темпус“ Университетски персонал Висши училища Партньорства с университети от съседни на ЕС държави

„Грюндвиг“ Oбучаващи се лица в зряла възраст с недостатъчно формално образование Институти за обучение на лица в зряла възраст Семинари с обучаващи се лица в зряла възраст от други държави

„Грюндвиг“ Персонал за обучение на лица в зряла възраст Персонал за обучение на лица в зряла възраст Партньорства и мрежи за обучение на работното място и обмен на идеи

„Жан Моне“ Преподаватели по европейска интеграция Преподаватели по европейска интеграция Преподавателски назначения и сътрудничество в областта на научните изследвания

Политическо сътрудничество и иновации в областта на ученето през целия живот Старши преподавателски персонал Учебни заведения и органи за висше образование и обучение Посещения с учебна цел (хоризонтална програма)

„Език“ Езикови училища Всички организации, които се занимават с езиково обучение Разработване на учебни материали (хоризонтална програма)

„Информационни и комуникационни технологии“  Лица, отговорни за определянето на политиките в сферата на образованието, изследователи Лица, отговорни за определянето на политиките в сферата на образованието, изследователи Използване на технологии за създаване на иновативни образователни и обучителни практики (хоризонтална програма)

„Използване на резултати“ Всички организации, които се занимават с образование и обучение Всички организации, които се занимават с образование и обучение Разпространение на резултати от проекти (хоризонтална програма)

„Еразъм“ Стопански организации Компании Приемане на обучаващи се на университетско ниво лица, сътрудничество с университети и преподаване в чужбина

„Леонардо да Винчи“ Стопански организации Компании Приемане на стажанти и обучаващи се в начална степен на професионално обучение, изпращане на служители в чужбина с цел мобилност и сътрудничество в партньорства и проекти за професионално обучение

„Темпус“ Стопански организации Компании, промишлени асоциации и търговскопромишлени палати Сътрудничество с университети от съседни на ЕС държавиЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.