Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
 

Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.

Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21


 

РЕЗУЛТАТИ

Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 15.10.2013г.
 
pic
A46-KA1-15-10-2013
10 Януари 2014
 
Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
16 Октомври 2013
 
Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
A28-LEO-MOB-01-02-2013
13 Август 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.
 
pic
A32-LEO-TOI-31-01-2013
06 Август 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
COM-REG-2013-02-21
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
KA1-2013-03-28
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-30-04-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A05-COM-MOB-30-04-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A07-COM-PART-21-02-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Визити и обмен", Покана за кандидатстване към 30.04.2013 г.
 
pic
A37-GRU-MOB-2013-04-30
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A41-GRU-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Проекти за възрастни доброволци”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A42-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Асистентски стаж”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A38-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.
 
pic
A22-ERA-MOB-08-03-2013
21 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
ERA-MOB-2013-02-01
08 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2012
17 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2012
16 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Работни ателиета", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A40-GRU-MOB-21-02-2013
17 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-16-01-2013
01 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
COM-MOB-2013-01-16
01 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.
 
pic
A05-COM-MOB-17-09-2012
31 Октомври 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.
 
pic
A05-COM-MOB-16-01-2012
11 Април 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
A28-LEO-MOB-01-02-2013
14 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 03.02.2012г.
 
pic
A28-LEO-MOB-03-02-2012
29 Юни 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 12.10.2012г.
 
pic
A46-KA1-12-10-2012
16 Януари 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 30.03.2012г.
 
pic
A46-KA1-30-03-2012
28 Юни 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 14.10.2011г.
 
pic
A46-KA1-14-10-2011
03 Януари 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.09.2011г.
 
pic
COM-MOB-2011-09-16
14 Декември 2011
 
Erasmus Intensive Language Courses in Bulgarian - 2013/2014
 
pic
ERA-MOB-2013-02-01
12 Април 2013
 
Erasmus Intensive Language Courses in Bulgarian - 2012/2013
 
pic
pic
pic
pic
pic

11 Април 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
12 Юли 2011
 
Резултати от селекция - Учебни визити 2011-2012, Покана за кандидатстване към 31.03.2011 г.
 
pic
KA1-2011-03-31
27 Юни 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
27 Юни 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
12 Юли 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 14.01.2011г.
 
pic
COM-MOB-2011-01-14
01 Юни 2011
 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.