Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...
   
        АКТИВНИ ПОКАНИ
   
        ПРИКЛЮЧЕНИ ПОКАНИ

Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства по дейност „Мобилност” на секторна програма „Еразъм”

12.05.2014г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
1. Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм (2007-2013) и имат сключен договор за Мобилност за академичната 2013/2014година; 2. Сертифицирани консорциуми по секторна програма „Еразъм”, които имат сключен договор за Мобилност за академичната 2013/2014 година.
pic
A16-ERA-MOB-12-05-2014        дата: Април 11 2014


Покана за кандидатстване на българските организатори на учебни визити през втория семестър на учебната 2013-2014г.

10.02.2014г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Посочено в поканата Посочено в поканата
pic
KA1-2014-02-10        дата: Януари 14 2014


Покана за кандидатстване на участници в програма „Учебни визити” през втори семестър на учебната 2013-2014г.

2013-10-15 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Посочено в поканата Посочено в поканата
pic
KA1-2013-10-15        дата: 20130725


Покана за кандидатстване на българските организатори на учебни визити през първия семестър на учебната 2013-2014г.

2013-08-30 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Посочено в поканата Посочено в поканата
pic
KA1-2013-08-30        дата: 20130725


Покана за кандидатстване по дейност "Индивидуални квалификационни дейности", секторна програма "Грюндвиг", с краен срок 17.09.2013г.

17.09.2013г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
pic
A39-GRU-MOB-17-09-2013        дата: Юли 17 2013


Национална покана за кандидатстване по дейност "Индивидуални квалификационни дейности" по секторна програма "Коменски" - Краен срок – 17.09.2013 г.

Краен срок – 17.09.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
pic
A05-COM-MOB-2013-09-17        дата: Юли 17 2013


Обща покана за подаване на предложения 2013

ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
image
LLP-2013        дата: Август 14 2012


Покана за кандидатстване за отпускане на допълнителни средства по дейност „Мобилност” на секторна програма „Леонардо да Винчи” - краен срок 25.03.2013г.

25.03.2013 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Лица, преминаващи първоначално професионално обучение (ППО); Юридически лица в сферата на професионалното образование и обучение
pic
A28-LEO-MOB-25-03-2013        дата: Февруари 25 2013


Национална покана за кандидатстване по дейност "Мобилност" по секторна програма "Леонардо да Винчи" - краен срок 01.02.2013г.

01.02.2013 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Лица, преминаващи първоначално професионално обучение (ППО); Лица, намиращи се на пазара на труда (ЛПТ); Професионалисти в областта на професионалното образование и обучение (ПОПОО). Юридически лица в сферата на професионалното образование и обучение
pic
Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
  Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
A28-LEO-MOB-01-02-2013        дата: Декември 21 2012


Обща покана за подаване на предложения 2012

ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
image
LLP-2012        дата: Август 09 2011


Национална покана за кандидатстване по дейност "Визити и обмен на кадри в сферата на образованието за възрастни" по секторна програма "Грюндвиг" - Краен срок – 30.04.2013

30.04.2013 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Обучители на възрастни
pic
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Визити и обмен", Покана за кандидатстване към 30.04.2013 г.
 
A37-GRU-MOB-2013-04-30        дата: Март 06 2013


Покана за кандидатстване по дейност "Индивидуални квалификационни дейности", секторна програма "Грюндвиг", с краен срок за

30.04.2013 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Служители от формалната и неформалната образователна система в сектора за образование на възрастни Служители от формалната и неформалната образователна система в сектора за образование на възрастни
pic
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
A39-GRU-MOB-30-04-2013        дата: Март 06 2013


Покана за кандидатстване за Подготвителни визити за 2012 селекционна година

ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Подробна информация в поканата Подробна информация в поканата
image
A01-COM-MOB        дата: Май 09 2012


Покана за кандидатстване по секторна програма "Грюндвиг" - Проекти за възрастни доброволци

28.03.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Подробно описание в поканата Подробно описание в поканата
pic
Резултати от селекция по дейност „Проекти за възрастни доброволци”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
A42-GRU-MOB-28-03-2013        дата: Февруари 06 2013


Покана за кандидатстване по секторна програма "Грюндвиг" - Асистентски стаж

28.03.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Подробно описание в поканата Подробно описание в поканата
pic
Резултати от селекция по дейност „Асистентски стаж”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
A38-GRU-MOB-28-03-2013        дата: Февруари 06 2013


Покана за кандидатстване по секторна програма "Еразъм" - Консорциуми за организиране на студентски практики

08.03.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Подробно описание в поканата Подробно описание в поканата
pic
A14-ERA-CER-08-03-2013        дата: Януари 10 2012


Покана за кандидатстване по секторна програма "Еразъм" - Интензивни програми. Краен срок 08.03.2013г.

08.03.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Преподаватели, студенти Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм 2007-2013
pic
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.
 
A22-ERA-MOB-08-03-201        дата: Януари 14 2013


Национална покана за кандидатстване по секторна програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

31.01.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Държавни, обществени или частни организации и институции, работещи в сферата на професионалното образование и обучение. Държавни, обществени или частни организации и институции, работещи в сферата на професионалното образование и обучение.
pic
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.
 
A32-LEO-TOI-31-01-2013        дата: Декември 07 2012


Национална покана за кандидатстване по секторна програма "Грюндвиг" - Работни ателиета

21.02.2013г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Всички институции и организации, които работят в сферата на формалното, неформалното и информалното (самостоятелно) образование за възрастни. Всички институции и организации, които работят в сферата на формалното, неформалното и информалното (самостоятелно) образование за възрастни.
pic
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Работни ателиета", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
A40-GRU-MOB-21-02-2013        дата: Декември 20 2012


Национална покана за кандидатстване по секторна програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства

21.02.2013г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Държавни, обществени или частни организации и институции, работещи в сферата на професионалното образование и обучение. Държавни, обществени или частни организации и институции, работещи в сферата на професионалното образование и обучение.
pic
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
A31-LEO-PART-21-02-2013        дата: Декември 21 2012


Национална покана за кандидатстване по секторна програма "Коменски" -Училищни партньорства

21.02.2013г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Държавни, общински и частни училища и детски градини Държавни, общински и частни училища и детски градини
pic
Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
A06-COM-PART-21-02-2013        дата: Декември 21 2012


Покана за кандидатстване за Сертификат за мобилност, секторна програма "Леонардо да Винчи"

03.02.2012 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Професионални гимназии Професионални гимназии
pic
A26-LEO-CERT-03-02-2012        дата: Декември 20 2011


Покана за кандидатстване по дейност "Индивидуална ученическа мобилност", секторна програма "Коменски". Краен срок за кандидатстване - 03 декември 2012 г.

03.12.2012 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Подробна информация в поканата Подробна информация в поканата
pic
COM-IPM-2012        дата: Октомври 05 2012


Покана за кандидатстване за Преразпределение по секторна програма "Еразъм" - 2010/11 Краен срок 03.06.2011г.

2011-06-03 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Студенти Институции за висше образование, консорциуми
pic
ERA-MOB-2011-06-03        дата: Май 18 2011


Покана за кандидатстване за Консорциуми за практики. Краен срок 11.03.211

2011-03-11 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
студенти Консорциуми студентски практики
pic
ERA-MOB-2011-03-11-A18        дата: 20110531160432


Календар за кандидатстване 2011-2012

ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
pic
ERA-2011_2012        дата: 20110531160432


Приключи селекцията във връзка с обявената от ЦРЧР покана за кандидатстване за организиране на учебни визити в България, период септември 2010 - юни 2011. Информация за българските организатори и темите на визитите може да намерите тук

ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
pic
        дата: 20110604175937

   
        ПОКАНИ АРХИВ

Покани за кандидатстване Архив 2010 / 2009 / 2008

АРХИВ
участват кандидатстват
pic
        дата: 20110531160432


Покани за кандидатстване Архив 2010 / 2009 / 2008

АРХИВ
участват кандидатстват
pic
        дата: 20110531160432


Покани за кандидатстване Архив 2010 / 2009 / 2008

АРХИВ
участват кандидатстват
pic
        дата: 20110531160432


Покани за кандидатстване Архив 2010 / 2009 / 2008

АРХИВ
участват кандидатстват
pic
        дата: 20110604175937


програма дейност година тхт


РЕЗУЛТАТИ

Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 15.10.2013г.
 
pic
A46-KA1-15-10-2013
10 Януари 2014
 
Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
16 Октомври 2013
 
Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
A28-LEO-MOB-01-02-2013
13 Август 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.
 
pic
A32-LEO-TOI-31-01-2013
06 Август 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
COM-REG-2013-02-21
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
KA1-2013-03-28
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-30-04-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A05-COM-MOB-30-04-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A07-COM-PART-21-02-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Визити и обмен", Покана за кандидатстване към 30.04.2013 г.
 
pic
A37-GRU-MOB-2013-04-30
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A41-GRU-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Проекти за възрастни доброволци”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A42-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Асистентски стаж”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A38-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.
 
pic
A22-ERA-MOB-08-03-2013
21 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
ERA-MOB-2013-02-01
08 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2012
17 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2012
16 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Работни ателиета", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A40-GRU-MOB-21-02-2013
17 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-16-01-2013
01 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
COM-MOB-2013-01-16
01 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.
 
pic
A05-COM-MOB-17-09-2012
31 Октомври 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.
 
pic
A05-COM-MOB-16-01-2012
11 Април 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
A28-LEO-MOB-01-02-2013
14 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 03.02.2012г.
 
pic
A28-LEO-MOB-03-02-2012
29 Юни 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 12.10.2012г.
 
pic
A46-KA1-12-10-2012
16 Януари 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 30.03.2012г.
 
pic
A46-KA1-30-03-2012
28 Юни 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 14.10.2011г.
 
pic
A46-KA1-14-10-2011
03 Януари 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.09.2011г.
 
pic
COM-MOB-2011-09-16
14 Декември 2011
 
Erasmus Intensive Language Courses in Bulgarian - 2013/2014
 
pic
ERA-MOB-2013-02-01
12 Април 2013
 
Erasmus Intensive Language Courses in Bulgarian - 2012/2013
 
pic
pic
pic
pic
pic

11 Април 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
12 Юли 2011
 
Резултати от селекция - Учебни визити 2011-2012, Покана за кандидатстване към 31.03.2011 г.
 
pic
KA1-2011-03-31
27 Юни 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
27 Юни 2011
 
Резултати от международните консултации:списък на одобрените участници в учебни визити 2009-2010-Втори семестър, Покана за кандидатстване към 15.10.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Работни ателиета, Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Проекти за възрастни доброволци, Покана за кандидатстване към 31.03.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Партньорства за познание, Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Асистентски стаж, Покана за кандидатстване към 31.03.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Визити и обмени на кадри в сферата на образованието за възрастни, Покана за кандидатстване към 15.01.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Резултати от селекция - Квалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни, Покана за кандидатстване към 15.01.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 26.02.2010г.
  АРХИВ
pic
A32-LEO-TOI
2010
 
Дейност Мобилност - Допълнително финансирани проекти от списъка с резерви
  АРХИВ
pic
A28-LEO-MOB|A29-LEO-MOB|A30-LEO-MOB
2010
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 05.02.2010г.
  АРХИВ
pic
A28-LEO-MOB|A29-LEO-MOB|A30-LEO-MOB
2010
 
Дейност Партньорства - Допълнително финансирани проекти от списъка с резерви
  АРХИВ
pic
A31-LEO-PART
2010
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 05.02.2010г.
  АРХИВ
pic
A26-LEO-CERT
2010
 
Резултати от селекция- Покана по "Интензивни програми" към 12.03.2010
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Резултати от селекция на Двустранни партньорства - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  АРХИВ
pic
A06-COM-PART|A07-COM-PART
2010
 
Резултати от селекция на Многостранни партньорства - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  АРХИВ
pic
A06-COM-PART|A07-COM-PART
2010
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  АРХИВ
pic
A08-COM-REG
2010
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 15.09.2010г.
  АРХИВ
pic
A05-COM-MOB
2010
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 30.04.2010г.
  АРХИВ
pic
A05-COM-MOB
2010
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 15.01.2010г.
  АРХИВ
pic
NONE
2010
 
Резултати от международните консултации:списък на одобрените участници в учебни визити 2009-2010
  АРХИВ
pic
NONE
2009
 
Архив
  АРХИВ
pic
NONE
2009
 
Архив
  АРХИВ
pic
NONE
2009
 
Резултати от селекция - Покана за подаване на предложения по "Интензивни програми" 2009
  АРХИВ
pic
NONE
2009
 
АРХИВ Секторна програма "Коменски" Резултати от селекция 2009/2008
  АРХИВ
pic
NONE
2009
 
Резултати от международните консултации. Списък на одобрените участници в учебни визити 2007-2008-Втори семестър, Покана към 15.10.2007г.
  АРХИВ
pic
NONE
2008
 
Списък на одобрените участници в учебни визити 2007-2008-Втори семестър, Покана към 15.10.2007г.
  АРХИВ
pic
NONE
2008
 
Резултати от селекция за Учебни визити 2008-2009
  АРХИВ
pic
NONE
2008
 
Списък на Българските висши училища, участващи в програма "Еразъм" през академичната 2007 - 2008г.
  АРХИВ
pic
NONE
2008
 
Списък на Българските висши училища, притежаващи Харта "Еразъм" за периода 2007 -2008 г.
  АРХИВ
pic
NONE
2008
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
12 Юли 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 14.01.2011г.
 
pic
COM-MOB-2011-01-14
01 Юни 2011
 
Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  АРХИВ
pic
A31-LEO-PART
2010
 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.