Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...
   
        АКТИВНИ ПОКАНИ
   
        ПРИКЛЮЧЕНИ ПОКАНИ

Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства по дейност „Мобилност” на секторна програма „Еразъм”

12.05.2014г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
1. Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм (2007-2013) и имат сключен договор за Мобилност за академичната 2013/2014година; 2. Сертифицирани консорциуми по секторна програма „Еразъм”, които имат сключен договор за Мобилност за академичната 2013/2014 година.
pic
A16-ERA-MOB-12-05-2014        дата: Април 11 2014


Покана за кандидатстване на българските организатори на учебни визити през втория семестър на учебната 2013-2014г.

10.02.2014г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Посочено в поканата Посочено в поканата
pic
KA1-2014-02-10        дата: Януари 14 2014


Покана за кандидатстване на участници в програма „Учебни визити” през втори семестър на учебната 2013-2014г.

2013-10-15 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Посочено в поканата Посочено в поканата
pic
KA1-2013-10-15        дата: 20130725


Покана за кандидатстване на българските организатори на учебни визити през първия семестър на учебната 2013-2014г.

2013-08-30 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Посочено в поканата Посочено в поканата
pic
KA1-2013-08-30        дата: 20130725


Покана за кандидатстване по дейност "Индивидуални квалификационни дейности", секторна програма "Грюндвиг", с краен срок 17.09.2013г.

17.09.2013г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
pic
A39-GRU-MOB-17-09-2013        дата: Юли 17 2013


Национална покана за кандидатстване по дейност "Индивидуални квалификационни дейности" по секторна програма "Коменски" - Краен срок – 17.09.2013 г.

Краен срок – 17.09.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
pic
A05-COM-MOB-2013-09-17        дата: Юли 17 2013


Обща покана за подаване на предложения 2013

ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
image
LLP-2013        дата: Август 14 2012


Покана за кандидатстване за отпускане на допълнителни средства по дейност „Мобилност” на секторна програма „Леонардо да Винчи” - краен срок 25.03.2013г.

25.03.2013 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Лица, преминаващи първоначално професионално обучение (ППО); Юридически лица в сферата на професионалното образование и обучение
pic
A28-LEO-MOB-25-03-2013        дата: Февруари 25 2013


Национална покана за кандидатстване по дейност "Мобилност" по секторна програма "Леонардо да Винчи" - краен срок 01.02.2013г.

01.02.2013 ПРИКЛЮЧЕНА
участват кандидатстват
Лица, преминаващи първоначално професионално обучение (ППО); Лица, намиращи се на пазара на труда (ЛПТ); Професионалисти в областта на професионалното образование и обучение (ПОПОО). Юридически лица в сферата на професионалното образование и обучение