Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
Грюндвиг Индивидуална и групова мобилност

image

Секторна програма “Грюндвиг” е насочена към всички възрастни, които искат да развият своите умения и квалификация. Тя предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност.

Цели

* Да отговори на предизвикателствата, които застаряването на населението в Европа поставя пред образованието;
* Да предостави на възрастните учащи се възможности за повишаване на техните знания и компетенции.


Оперативни цели

* Да подобри качеството и достъпа до мобилност на учащи се и на лица, заети в сферата на образованието за възрастни, като достигне до 7 000 броя мобилности за цяла Европа до 2013 г.;
* Да насърчи сътрудничеството на европейско ниво в областта на образованието за възрастни и по-специално между организации, предлагащи образование за възрастни;
* Да подпомогне хора от уязвими социални групи, поставени в маргинализиран социален контекст, по-конкретно възрастни хора и лица без основни квалификации, отпаднали от образователната система, като им предостави алтернативни възможности за достъп до образование за възрастни;
* Да улесни създаването на иновативни практики в образованието на възрастни и техния трансфер, включително от една участваща страна към други;
* Да насърчи разработването на иновативни услуги, педагогики и практики за учене през целия живот със съдържание, базирано на информационните и комуникационни технологии;
* Да подобри педагогическите подходи и управлението на организации за образование на възрастни.


Кой може да участва в секторна програма „Грюндвиг”

Секторна програма „Грюндвиг” е отворена към абсолютно всички организации, работещи в сферата на образованието за възрастни. Видът и статута на тези организации се различават значително в различните страни и в различните сектори на образование за възрастни.

* организации, принадлежащи към сферата на формалното образование: такива са предимно училища и висши учебни заведения, които организират специални курсове за възрастни, желаещи да се сдобият с диплома за основно / средно / висше образование (каквито са например средните общо-образователни училища за възрастни, общинските училища за възрастни, вечерните училища и т.н.);
* организации, принадлежащи към сферата на неформалното образование: това биха могли да бъдат "участници" от различен вид и с различен статут, като например училища за възрастни, асоциации, организации с идеална цел, инициативи, финансирани от местната общност и т.н., които предлагат възможности за образование, които обикновено не са част от одобрена учебна програма на регионално и национално ниво. В тази област секторна програма „Грюндвиг” работи в сравнително непознати за нея условия, които се променят постоянно, за които е характерно постоянно увеличение на броя на организациите, които предлагат неформално образование. Тази група се простира от предприятия в частния сектор, за които образователните схеми представляват част от тяхната “корпоративна отговорност”, до болници и затвори, които разполагат с учебни условия и материали, чиято цел е да дадат възможност на обучаемите да “наваксат пропуснатото”;
* информално образование и "други образователни насоки": Този вид дейности също се включват в секторна програма „Грюндвиг”. "Информалното образование" протича без създаден предварително план, извън рамките на “нормалната” или "конвенционална" образователна среда. Към този вид образование спада обучението с връстници, ученето в семейна среда, доброволен труд и т.н. "Самообучението" или "автономното обучение" може да се включи в тази категория, въпреки че може да протича както индивидуално, така и в рамките на дадена организация.

Следните организации и физически лица могат да кандидатстват по секторна програма „Грюндвиг”:

* Възрастни обучаващи се;
* Институции и организации, които предоставят образователни възможности за възрастни;
* Преподаватели и други служители в тези организации и институции;
* Институции и организации, които предоставят начално или продължаващо обучение на лица, заети в сферата на образование за възрастни;
* Сдружения и техните представители, работещи в сферата на образование за възрастни, включително сдружения на обучаващи се и учителски сдружения;
* Организации, които предоставят информация, ориентиране и консултиране по всякакви въпроси, свързани с образованието на възрастни;
* Лица и организации, които се занимават с политиката по въпроси, свързани с образованието на възрастни, на местно, регионално и национално ниво;
* Изследователски центрове и организации;
* Предприятия;
* Сдружения с нестопанска цел, доброволчески организации, неправителствени организации;
* Висши училища, предлагащи образование за възрастни.

Международна мрежа на организаторите на курсове по Грюндвиг

image АКТУАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
pic
РАБОТНИ АТЕЛИЕТА В ЕВРОПА
pic
Връзки и бази данни Грюндвиг
pic
Съвети за намиране на чуждестранни партньори - Грюндвиг
pic
Съвети за качествени обосновки на проекти - Грюндвиг


РЕЗУЛТАТИ

Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-30-04-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Визити и обмен", Покана за кандидатстване към 30.04.2013 г.
 
pic
A37-GRU-MOB-2013-04-30
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A41-GRU-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Проекти за възрастни доброволци”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A42-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Асистентски стаж”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A38-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Работни ателиета", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A40-GRU-MOB-21-02-2013
17 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-16-01-2013
01 Април 2013
 

ГАЛЕРИЯ

 • Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Плевен, 20-21.01.2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Пазарджик, 13-14.01.2011

 • Информационен ден, София, 10.03.2010г

 • Информационен ден, София, 20.01.2010

 • Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.

 • Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г

 • Контактни семинари - Леонардо да Винчи и Грюндвиг,07-10.10.2008г

 • Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г

 • Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.

 • Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.

 • Валоризационни конференции - Леонардо да Винчи и Грюндвиг, ноември 2007г

 • Информационни дни - Професионално ориентиране през целия живот, 23.10.2009г

 • Информационен ден, София, 18.03.2009г

 • Информационен ден, София, 11.02.2009г

 • Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.

 • Информационни дни - Варна 18.06.2008г.

 • Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.

 • Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г

 • Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена

 • Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
  1000 София  Тел.:  + 359 2 9155 010
  Факс: + 359 2 9155 049
  hrdc@hrdc.bg

  Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008  задайте въпрос >>>
  кое е за мен ? >>>
  навигатор >>>

  image
  RSS ПОКАНИ
  RSS НОВИНИ

  НОВИНИ

  ЗА НАС

  ВРЪЗКИ

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ДОБРИ ПРАКТИКИ

  Права за ползване на сайта

  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  Коменски

  Еразъм

  Леонардо

  Учебни визити

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

  Дейност "Жан Моне"

  ИНИЦИАТИВИ

  Europass

  EURO GUIDANCE

  eTwinning

  ЕВРИДИКА

  ECVET

  Болонски процес

  ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

  ЕРАЗМУС МУНДУС

  ТЕМПУС

  БАЗИ ДАННИ

  База данни с партньори Ева

  Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

  Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

  База данни с партньори Адам


      

  © 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.