Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
Еразъм Висше образование

image

Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

Истории на студенти, участвали в мобилност по секторна програма "Еразъм" - тук.

Основни цели


    * Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2012г.;
    * Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
    * Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
    * Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
    * Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
    * Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.

Право на участие в секторна програма „Еразъм” имат:

    * Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
    * Висши училища;
    * Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
    * Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
    * Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
    * Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
    * Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
    * Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Университетска Харта „Еразъм”

За да участват в секторна програма „Еразъм”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.

pic
Връзки Еразъм
pic
ЕРАЗЪМ В ТВОЯ УНИВЕРСИТЕТ
pic
Съвети за намиране на чуждестранни партньори - Еразъм
pic
Съвети за качествени обосновки на проекти - Еразъм


РЕЗУЛТАТИ

Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.
 
pic
A22-ERA-MOB-08-03-2013
21 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
ERA-MOB-2013-02-01
08 Април 2013
 
Erasmus Intensive Language Courses in Bulgarian - 2013/2014
 
pic
ERA-MOB-2013-02-01
12 Април 2013
 

ГАЛЕРИЯ

 • Семинар Болонският процес в моя университет, Бургас, 02 и 03 Юни 2011

 • Дни на секторна програма "Еразъм", Бургас - 02.06.2011

 • Дни на секторна програма "Еразъм", Варна - 03.05.2011

 • Информационен ден, София, 10.03.2010г

 • Информационни дни Еразъм, 17-19.02.2010г

 • Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.

 • Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г

 • Контактни семинари - Еразъм, 19-22.11.2008

 • Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г

 • Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.

 • Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.

 • Информационни дни - Дни Еразъм, 15-17.04.2009г

 • Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.

 • Информационни дни - Варна 18.06.2008г.

 • Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.

 • Информационни дни - Дни Еразъм, 27-30.05.2008г

 • Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г

 • Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена

 • Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
  1000 София  Тел.:  + 359 2 9155 010
  Факс: + 359 2 9155 049
  hrdc@hrdc.bg

  Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008  задайте въпрос >>>
  кое е за мен ? >>>
  навигатор >>>

  image
  RSS ПОКАНИ
  RSS НОВИНИ

  НОВИНИ

  ЗА НАС

  ВРЪЗКИ

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ДОБРИ ПРАКТИКИ

  Права за ползване на сайта

  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  Коменски

  Леонардо

  Грюндвиг

  Учебни визити

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

  Дейност "Жан Моне"

  ИНИЦИАТИВИ

  Europass

  EURO GUIDANCE

  eTwinning

  ЕВРИДИКА

  ECVET

  Болонски процес

  ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

  ЕРАЗМУС МУНДУС

  ТЕМПУС

  БАЗИ ДАННИ

  База данни с партньори Ева

  Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

  Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

  База данни с партньори Адам


      

  © 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.