Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
Коменски oт предучилищната до гимназиалната степен

image

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Цели

    * усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
    * развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
    * активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
    * развитие на граждански активно общество.

Оперативни цели

    * подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;
    * насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;
    * поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;
    * поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;
    * подпомагане на интеграцията на ученици със специални образователни потребности (деца с увреждания) и на деца от малцинствени групи;
    * насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;
    * стимулиране на чуждоезиковото обучение.

image АКТУАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
pic
ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ КОМЕНСКИ-ETWINNING
pic
Връзки и бази данни Коменски
pic
Съвети за намиране на чуждестранни партньори - Коменски
pic
Съвети за качествени обосновки на проекти - Коменски


РЕЗУЛТАТИ

Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
16 Октомври 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
COM-REG-2013-02-21
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A05-COM-MOB-30-04-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A07-COM-PART-21-02-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2012
16 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
COM-MOB-2013-01-16
01 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.
 
pic
A05-COM-MOB-17-09-2012
31 Октомври 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.
 
pic
A05-COM-MOB-16-01-2012
11 Април 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.09.2011г.
 
pic
COM-MOB-2011-09-16
14 Декември 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
12 Юли 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
27 Юни 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
 
pic
COM-PART-2011-02-21
12 Юли 2011
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 14.01.2011г.
 
pic
COM-MOB-2011-01-14
01 Юни 2011
 

ГАЛЕРИЯ

 • Обучение на РИО на МОМН по Програма "Учене през целия живот", с. Момчиловци, 03-05 октомври 2012г.

 • Дни на секторна програма "Коменски" и дейност eTwinning, гр. Казанлък, 19-21 септември 2012г.

 • Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Плевен, 20-21.01.2011

 • Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Пазарджик, 13-14.01.2011

 • Информационен ден по програма Коменски и eTwinning - Русе, 14.04.2010г

 • Информационен ден, София, 10.03.2010г

 • Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.

 • Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г

 • Церемонии по награждаване - Дни Коменски, 11-12.11.2008

 • Контактни семинари - Коменски, 28-31.10.2008г

 • Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г

 • Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.

 • Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.

 • Информационни дни - Враца, 11-12.06.2009г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. Пловдив, 27.03.2009г

 • Информационен ден, София, 11.03.2009г

 • Информационен ден, Стара Загора, 28.01.2009г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 04.12.2008г

 • Информационни дни - Пловдив, 05-06.11.2008г

 • Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.

 • Информационни дни - Варна 18.06.2008г.

 • Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.

 • Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г

 • Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена

 • Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
  1000 София  Тел.:  + 359 2 9155 010
  Факс: + 359 2 9155 049
  hrdc@hrdc.bg

  Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008  задайте въпрос >>>
  кое е за мен ? >>>
  навигатор >>>

  image
  RSS ПОКАНИ
  RSS НОВИНИ

  НОВИНИ

  ЗА НАС

  ВРЪЗКИ

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ДОБРИ ПРАКТИКИ

  Права за ползване на сайта

  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  Еразъм

  Леонардо

  Грюндвиг

  Учебни визити

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

  Дейност "Жан Моне"

  ИНИЦИАТИВИ

  Europass

  EURO GUIDANCE

  eTwinning

  ЕВРИДИКА

  ECVET

  Болонски процес

  ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

  ЕРАЗМУС МУНДУС

  ТЕМПУС

  БАЗИ ДАННИ

  База данни с партньори Ева

  Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

  Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

  База данни с партньори Адам


      

  © 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.