DOC TYPES

НОВИНИ

НОВИНИ

Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси
         

Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности", в рамките на Покана за кандидатстване към 17.09.2013г.
         

Резултати от селекция – Секторна програма „Коменски”, дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал”, Покана за кандидатстване към 17.09.2013г
         

Легитимни кандидатури по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.
         

Резултати от конкурса за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос“
         

Регистрационни номера по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.
         

Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Презентации от обучения по секторни програми "Леонардо да Винчи", "Коменски" и "Грюндвиг"
         

Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
         

Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейности „Индивидуални квалификационни дейности”, „Визити и обмен” и „Асистентски стаж” по секторна програма „Грюндвиг”, Покани за кандидатстване към 30.04.2013г. и 28.03.2013г.
         

Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Партньорства" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
         

Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.
         

Покани за кандидатстване по дейност „Индивидуални квалификационни дейности”, секторна програма „Коменски” и секторна програма "Грюндвиг", с краен срок за кандидатстване 17.09.2013
         

Конкурс за общо лого на новите Оперативни програми 2014-2020 г.
         

Резултати от селекция - програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
         

Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
         

Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
         

Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейности "Индивидуална квалификационна дейност" и "Визити и обмен"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуална квалификационна дейност"
         

Резултати от ученически конкурс "Младите хора – активни европейски граждани"
         

Формуляри за междинни отчети по дейност "Партньорства", секторни програми "Коменски", "Леонардо да Винчи" и "Грюндвиг", 2012 селекционна година
         

Честит 24 май!
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейности „Асистентски стаж” и "Проекти за възрастни доброволци", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.
         

Център за развитие на човешките ресурси в социалните мрежи
         

Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013
         

Обучителен семинар за отчитане на проекти по дейност „Партньорства” – секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”, София
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Асистентски стаж"
         

Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013
         

Конкурс за ученически разработки на тема "Младите хора – активни европейски граждани"
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Работни ателиета"
         

Резултати от оценка на качеството - секторна програма "Коменски", дейност "Асистентски стаж"
         

Резултати от покана за кандидатстване за отпускане на допълнителни средства, дейност „Мобилност” 2012г., секторна програма „Леонардо да Винчи”
         

Регистрационни номера по секторна програма "Леонардо да Винчи" - "Мобилност", покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
         

Дни на отворените врати Коменски–eTwinning, 25 март - 25 април 2013г.
         

„Младежта в движение” ще участва на „Национални дни на кариерата 2013” в София
         

Покани за подаване на предложения 2013г. селекционна година
         

Резултати от селекция по програма "Учебни визити", към Покана за кандидатстване 18.02.2013г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Прием на асистент"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Асистентски стаж"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Резултати от селекция по програма "Коменски" - "Индивидуална ученическа мобилност"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2013г.
         

Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2013г.
         

Резултати от селекция по програма "Учебни Визити"
         

Покана за набиране на външни оценители за 2013 селекционна година
         

Важно за кандидатите за "Подготвителни визити", секторна програма "Коменски"
         

Резултати от селекция по секторни програми "Грюндвиг" и "Коменски", по Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.
         

Конкурс за разработка на тема „eTwinning и Коменски - успешно сътрудничество”
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

Презентации от националната среща по секторна програма "Еразъм", проведена на 2-3 октомври в гр. София
         

Резултати от конкурса за Европейски езиков знак 2012
         

Обща покана за подаване на предложения 2013
         

Покана за кандидатстване за Европейски езиков знак 2012
         

Резултати от селекция по дейност "Трансфер на иновации", секторнa програмa "Леонардо да Винчи"
         

Одобрени предложения от списък с резерви по секторна програма „Коменски”, по Покана за кандидатстване към 21.02.2012г.
         

Одобрени предложения от списък с резерви по секторна програма „Коменски”
         

Одобрени предложения от списък с резерви по секторна програма „Грюндвиг”
         

Резултати от селекция по дейност "Регионални партньорства", секторнa програмa "Коменски"
         

Резултати от селекция по дейност "Двустранни партньорства", секторнa програмa "Коменски"
         

Формуляр за краен отчет по дейност "Регионални партньорства", секторнa програмa "Коменски"
         

Резултати от селекция по дейност "Партньорства", секторнa програмa "Леонардо да Винчи"
         

Резултати от селекция по дейност "Многостранни партньорства", секторнa програмa "Коменски"
         

Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание"
         

Резултати от конкурс "Насърчаване на четенето"
         

Резултати от селекция по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност"
         

Резултати от селекция по програма "Учебни Визити"
         

Резултати от селекция по секторни програми "Грюндвиг" и "Коменски"
         

Обучителен семинар за отчитане на проекти по дейност „Партньорства” – секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”, София
         

Резултати от селекция, секторна програма "Еразъм" - Интензивни програми
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

Резултати от селекция, секторна програма "Грюндвиг"
         

Обучителен семинар за отчитане на проекти по дейност „Партньорства” – секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”, София
         

Формуляр за междинен отчет на проекти, стартирали 2011г. по секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание"
         

Формуляри за междинни отчети на проекти, стартирали 2011г. по секторна програма "Коменски"
         

Номинирани разработки в конкурса за комикс на тема: "Моята Мобилност"
         

Резултати от ученически конкурс "Поколенията ръка за ръка"
         

Честит 24 май!
         

Конференция по случай 25 години „Еразъм” , постижения и перспективи Копенхаген, 8-9 май 2012 г
         

Покана за кандидатстване за Подготвителни визити за 2012 селекционна година
         

Доклад относно проведения на 30 март 2012г. в град София Тематичен семинар по европейски проект „Мрежа за нови умения”
         

Нашето участие във Форума на образованието
         

Резултати от селекция, секторна програма "Грюндвиг" - Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.
         

Резултати от селекция, секторна програма "Коменски" - Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.
         

Инициатива на Европейската комисия "Поколенията на училище"
         

Kонференция на тема: "Отворени обучения на поколенията”
         

Нашето участие в "Мениджър за един ден"
         

Kонкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”
         

На вниманието на кандидатите за Индивидуални квалификационни дейности по секторна програма „Коменски”
         

Информационен ден - програма "Учене през целия живот"
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ФОТО- И ВИДЕОКОНКУРС
         

Тематичен семинар по европейски проект "Мрежа за нови умения"
         

Процедура за възлагане на обществена поръчка
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА И ТЕМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ИНТЕНЗИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”, 02-03 февруари, 2012 г., гр.Стара Загора
         

Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2012г.
         

Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2012г.
         

Покана за набиране на външни оценители за 2012 селекционна година
         

Резултати от селекция
         

Успешна година за Програма "Учене през целия живот" в България
         

Кампанията Youth@Work
         

Национална покана за кандидатстване - Секторна програма "Коменски", дейност ИНДИВИДУАЛНА УЧЕНИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
         

Важно за кандидатите за "Подготвителни визити", секторна програма "Коменски"
         

Ден на народните будители
         

Регистрационни номера по подадени кандидатури
         

Обща покана за подаване на предложения 2012
         

Отваряне на ценови оферти по Обществена поръчка
         

Покана за кандидатстване на български институции за организатори на учебни визити за академична 2012-2013 година
         

Резултати от селекция
         

Честит Европейски Ден на Езиците!
         

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ
         

Rap4Leo
         

Национален знак за качество 2011 г.
         

За участниците, посетили Индивидуални квалификационни курсове по програми „Коменски” и „Грюндвиг"
         

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ - краен отчет 2010г.
         

ДЕЙНОСТ "АСИСТЕНТСКИ СТАЖ" - краен отчет 2010г.
         

Формуляри за отчет - Архив
         

DOC TYPESЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.