DOC TYPES

ОБЯВИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НОВИНИ

Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности", в рамките на Покана за кандидатстване към 17.09.2013г.
         

Резултати от селекция – Секторна програма „Коменски”, дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал”, Покана за кандидатстване към 17.09.2013г
         

Регистрационни номера по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.
         

Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Покани за кандидатстване по дейност „Индивидуални квалификационни дейности”, секторна програма „Коменски” и секторна програма "Грюндвиг", с краен срок за кандидатстване 17.09.2013
         

Резултати от селекция - секторна програма "Грюндвиг" дейност „Визити и обмен” , Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
         

Резултати от селекция - секторна програма "Грюндвиг" дейност „Партньорства за познание” и секторна програма "Коменски" дейност "Многостранни патньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейности "Индивидуална квалификационна дейност" и "Визити и обмен"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуална квалификационна дейност"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Асистентски стаж"
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Работни ателиета"
         

Резултати от оценка на качеството - секторна програма "Коменски", дейност "Асистентски стаж"
         

Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие по дейност eTwinning, 25-28 април 2013г., София, България
         

Резултати от покана за кандидатстване за отпускане на допълнителни средства, дейност „Мобилност” 2012г., секторна програма „Леонардо да Винчи”
         

Регистрационни номера по секторна програма "Леонардо да Винчи" - "Мобилност", покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
         

Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
         

Покана за кандидатстване за Университетска Харта Еразъм (2014-2020)
         

Покани за подаване на предложения 2013г. селекционна година
         

Резултати от селекция по програма "Учебни визити", към Покана за кандидатстване 18.02.2013г.
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Прием на асистент"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Асистентски стаж"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Резултати от селекция по програма "Коменски" - "Индивидуална ученическа мобилност"
         

Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Индивидуални квалификационни дейности"
         

Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2013г.
         

Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2013г.
         

Обща покана за подаване на предложения 2013
         

Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2012г.
         

Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2012г.
         

Резултати от селекция
         

Национална покана за кандидатстване - Секторна програма "Коменски", дейност ИНДИВИДУАЛНА УЧЕНИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
         

Покана за кандидатстване на български институции за организатори на учебни визити за академична 2012-2013 година
         

Резултати от селекция
         

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Формуляр за финален отчет след приключване на УЧЕБНИ ВИЗИТИ през Академична година 2013-2014
         

Формуляр за финален отчет след приключване на УЧЕБНИ ВИЗИТИ през Академична година 2012-2013
         

Формуляр за финален отчет след приключване на УЧЕБНИ ВИЗИТИ през Академична година 2011-2012
         

DOC TYPES

pic

НОВИНИ
 
 


 
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.