ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ръководство за въвеждане на данни в EST

 

  image
791 KB

 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за краен отчет 2012
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">

Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2013г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за междинен отчет 2013г.
Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang: Вер.:Език:

Проектна документация
Lang:BG Вер.:Език:BG

Модел на двустранно споразумение
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляр за финансова идентификация
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектна документация
Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:EN Вер.:Език:EN

Проектна документация
Lang:BG Вер.:Език:BG

Мобилност "Еразъм" - приложения към ръководство 2013/2014
Lang:BG Вер.:Език:BG

Мобилност "Еразъм" - приложения към ръководство 2013/2014
Lang:BG Вер.:Език:BG

Мобилност "Еразъм" - приложения към договор 2013/2014
Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектна документация
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектна документация
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Мобилност"
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектна документация
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектна документация
Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2012г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2011г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за краен отчет 2011.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектни дейности
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за краен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за междинен отчет 2011г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за междинен отчет 2011г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Подготвителни визити - формуляр за краен отчет за подготвителни визити и контактни семинари 2012г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Подготвителни визити - формуляр за краен отчет за подготвителни визити и контактни семинари 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Подготвителни визити - формуляр за краен отчет за подготвителни визити и контактни семинари 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Подготвителни визити - формуляр за краен отчет за подготвителни визити и контактни семинари 2009г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуалнa мобилност - краен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2009г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2008г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за краен отчет 2009г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за междинен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Регионални партньорства" - формуляр за междинен отчет 2009г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуалнa мобилност - краен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Асистентски стаж" - ръководство с добри практики за приемните училища и асистентите BG
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Асистентски стаж" - ръководство с добри практики за приемните училища и асистентите EN
Lang:EN Вер.:Език:EN

>>download..">
Дейност "Асистентски стаж" - формуляр за краен отчет за асистентски стаж, проведен през 2008/09 учебна година
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляри за отчет - Архив
Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG

Архив
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Интензивни езикови курсове "Еразъм" - Приложения към Договор 2013/2014
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Интензивни програми "ЕРАЗЪМ" - форми за краен отчет 2013/2014
Lang:BG Вер.:Език:BG

Интензивни програми - форми за краен отчет 2012/2013
Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang:BG Вер.:Език:BG

Архив
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Мобилност"
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
ДЕЙНОСТ "МОБИЛНОСТ" - 2011 - Презентации за управление и отчитане на проекти (30-31.08.2011г.)
Lang:BG Вер.:Език:BG


Lang: Вер.:Език:

ДЕЙНОСТ "ПАРТНЬОРСТВА" - 2011 - Презентации за управление и отчитане на проекти (26.08.2011г.)
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2013.
Lang:BG Вер.:Език:BG

>>download..">
Дейност "Партньорства" - формуляр за междинен отчет за проекти 2012г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Партньорства"
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Партньорства"
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Партньорства"
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Подготвителни визити"
Lang:BG Вер.:Език:BG

Дейност "Подготвителни визити"
Lang:BG Вер.:Език:BG

ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - 2012 - Административно и финансово управление и отчитане
Lang:EN Вер.:Език:EN

ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - 2011 - Наръчник за административно и финансово управление и отчитане
Lang:EN Вер.:Език:EN

ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - 2011 - Financial tables
Lang:EN Вер.:Език:EN

Дейност "Трансфер на иновации"
Lang:EN Вер.:Език:EN

ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - 2010 - Interim report + Financial tables
Lang:EN Вер.:Език:EN

ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - 2009 - Contracting form
Lang:EN Вер.:Език:EN

>>download..">
ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - 2009 - Final report + Financial tables
Lang:EN Вер.:Език:EN

>>download..">
ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - 2009 - Interim report + Financial tables
Lang:EN Вер.:Език:EN

Дейност "Трансфер на иновации"
Lang:EN Вер.:Език:EN

>>download..">
ДЕЙНОСТ "ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ" - Архив
Lang:BG Вер.:Език:BG

Презентация за управление и отчитане на проекти (26.08.2011г.)
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектни дейности
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проекти за възрастни доброволци - междинен отчет 2010г.
Lang:EN Вер.:Език:EN

Проекти за възрастни доброволци - междинен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектни дейности
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектни дейности
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектни дейности
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуалнa мобилност - краен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуална мобилност - Асистентски стаж - краен отчет 2011г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуална мобилност - Асистентски стаж - краен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуална мобилност
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуална мобилност
Lang:BG Вер.:Език:BG

Индивидуална мобилност
Lang:BG Вер.:Език:BG

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - Партньорства за познание - междинен отчет 2012г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - Партньорства за познание - междинен отчет 2011г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - Партньорства за познание - междинен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектни дейности
Lang:BG Вер.:Език:BG

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - Работни ателиета (семинари) - краен отчет 2012г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - Работни ателиета (семинари) - краен отчет 2010г.
Lang:BG Вер.:Език:BG

Проектни дейности
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляри за отчет - Архив
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляр за финален отчет след приключване на УЧЕБНИ ВИЗИТИ през Академична година 2013-2014
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляр за финален отчет след приключване на УЧЕБНИ ВИЗИТИ през Академична година 2012-2013
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляр за финален отчет след приключване на УЧЕБНИ ВИЗИТИ през Академична година 2011-2012
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляри "Учебни визити"
Lang:BG Вер.:Език:BG

Формуляри "Учебни визити"
Lang:BG Вер.:Език:BG


DOC TYPES

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

ОБЯВИ ЗА СЪБИТИЯ

ОБЯВИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НОВИНИ


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.