Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ЗА НАС


Права за ползване на сайта


Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на Центъра за развитие на човешките ресурси и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.


Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за Центъра за развитие на човешките ресурси и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Центъра за развитие на човешките ресурси и посочване на линк към уебсайта на Центъра за развитие на човешките ресурси и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.


Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Центъра за развитие на човешките ресурси и/или неговите партньори за съответния вид използване.
pic

Обща информация

 

pic

История

 

pic

Документи

 

pic

Oтчети на ЦРЧР