Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ЗА НАС


Oтчети на ЦРЧР


Отчети за целите на Център за развитие на човешките ресурси

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2008 г.

Финансови отчети на Център за развитие на човешките ресурси

Годишен отчет за 2012 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2012год.

Годишен отчет за 2011 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2011 год.

Годишен отчет за 2010 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2010 год.

Годишен отчет за 2009 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2009 год.

Годишен отчет за 2008 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2008 год.

Годишен отчет за 2007 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2007 год.

Годишен отчет за 2006 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2006 год.
Отчет за приходите и разходите за 2006 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2006 год.
Отчет за собствения капитал за 2006 год.

Годишен отчет за 2005 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2005 год.
Отчет за приходите и разходите за 2005 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2005 год.
Отчет за собствения капитал за 2005 год.

Годишен отчет за 2004 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2004 год.
Отчет за приходите и разходите за 2004 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2004 год.
Отчет за собствения капитал за 2004 год.

Годишен отчет за 2003 год.
Годишен отчет на предприятия с нестопанска цел за 2003 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2003 год.
Отчет за приходите и разходите за 2003 год. за нестопанска дейност
Справка за получените и направени дарения за 2003 год.
Отчет за паричния поток за 2003 год.
Отчет за собствения капитал за 2003 год.
Справка за дълготрайните(дългосрочните) активи към 31.12.2003 год.
Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2003 год.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2003 год.


Отчети за дейността на Център за развитие на човешките ресурси

Отчет по програма Учене през целия живот за 2008 год.

Отчет за дейността за 2007 год.

Отчет за дейността за 2006 год.
pic

Обща информация

 

pic

История

 

pic

Документи

 

pic

Кариери

 

pic

Права за ползване на сайта

 


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.