Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ


pic
Важно за кандидатите за "Подготвителни визити", секторна програма "Коменски"
       08 Ноември 2012

Уважаеми кандидати,

Уведомяваме Ви, че бюджетът за дейност "Подготвителни визити" по секторна програма "Коменски" за 2012 селекционна година (01.01.2012-30.04.2013г.)  е изчерпан.
image     Първи стъпки в новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+"  
09 Януари 2014
image     Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси  
21 Декември 2013
image     Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси  
18 Декември 2013
image     Тематичен мониторинг по секторни програми „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Еразъм” и „Грюндвиг” на тема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”  
03 Декември 2013
image     Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.  
03 Декември 2013
pic
    Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности", в рамките на Покана за кандидатстване към 17.09.2013г.  
27 Ноември 2013
pic
    Резултати от селекция – Секторна програма „Коменски”, дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал”, Покана за кандидатстване към 17.09.2013г  
27 Ноември 2013
image     Зелена светлина за „Еразъм+“  
19 Ноември 2013
image     Покана за кандидатстване за Европейски езиков знак 2013  
07 Ноември 2013
pic
    Легитимни кандидатури по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.  
08 Ноември 2013
pic
    ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ, 22.11.2013Г., гр.СОФИЯ  
08 Ноември 2013
image     Резултати от конкурса за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос“  
01 Ноември 2013
image     Честит Ден на народните будители!  
01 Ноември 2013
pic
    Регистрационни номера по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.  
01 Ноември 2013
pic
    Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.  
16 Октомври 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"  
16 Октомври 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"  
16 Октомври 2013
pic
    Дни "Коменски", 16-18 октомври, гр. Трявна  
14 Октомври 2013
image     Презентации от обучения по секторни програми "Леонардо да Винчи", "Коменски" и "Грюндвиг"  
09 Октомври 2013
image     Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г.  
04 Октомври 2013
image     Европейски ден на езиците 2013  
24 Септември 2013
image     Честит Първи Учебен Ден!  
16 Септември 2013
image     Честито Съединение!  
05 Септември 2013
pic
    Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.  
13 Август 2013
pic
    Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейности „Индивидуални квалификационни дейности”, „Визити и обмен” и „Асистентски стаж” по секторна програма „Грюндвиг”, Покани за кандидатстване към 30.04.2013г. и 28.03.2013г.  
13 Август 2013
pic
    Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Партньорства" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
13 Август 2013
pic
    Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.  
06 Август 2013
pic
    Покани за кандидатстване по дейност „Индивидуални квалификационни дейности”, секторна програма „Коменски” и секторна програма "Грюндвиг", с краен срок за кандидатстване 17.09.2013  
17 Юли 2013
image     Конкурс за общо лого на новите Оперативни програми 2014-2020 г.  
08 Юли 2013
image     Списък с контакти на експертите от ЦРЧР  
05 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Посещение на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг в София  
19 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.  
28 Юни 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.  
28 Юни 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Грюндвиг" дейност „Визити и обмен” , Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.  
26 Юни 2013
image     Резултати от селекция - секторна програма "Грюндвиг" дейност „Партньорства за познание” и секторна програма "Коменски" дейност "Многостранни патньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
26 Юни 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейности "Индивидуална квалификационна дейност" и "Визити и обмен"  
29 Май 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуална квалификационна дейност"  
29 Май 2013
pic
    Резултати от ученически конкурс "Младите хора – активни европейски граждани"  
28 Май 2013
image     Формуляри за междинни отчети по дейност "Партньорства", секторни програми "Коменски", "Леонардо да Винчи" и "Грюндвиг", 2012 селекционна година  
27 Май 2013
image     Честит 24 май!  
23 Май 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейности „Асистентски стаж” и "Проекти за възрастни доброволци", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.  
23 Май 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.  
21 Май 2013
image     Център за развитие на човешките ресурси в социалните мрежи  
20 Май 2013
image     Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013  
20 Май 2013
image     Обучителен семинар за отчитане на проекти по дейност „Партньорства” – секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”, София  
07 Май 2013
pic
    Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Стара Загора, 11 май 2013г.  
30 Април 2013
image     Конкурс за участие в стажантската програма „Стажант в европейските информационни мрежи”  
11 Април 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Асистентски стаж"  
25 Април 2013
pic
    Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013  
18 Април 2013
pic
    Конкурс за ученически разработки на тема "Младите хора – активни европейски граждани"  
08 Април 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.  
08 Април 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Работни ателиета"  
16 Април 2013
pic
    Резултати от оценка на качеството - секторна програма "Коменски", дейност "Асистентски стаж"  
08 Април 2013
pic
    Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие по дейност eTwinning, 25-28 април 2013г., София, България  
05 Април 2013
pic
    Резултати от покана за кандидатстване за отпускане на допълнителни средства, дейност „Мобилност” 2012г., секторна програма „Леонардо да Винчи”  
05 Април 2013
pic
    Секторна програма „Леонардо да Винчи” създава благоприятна среда за развитие на по-добри работни места в България  
03 Април 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Леонардо да Винчи" - "Мобилност", покана за кандидатстване към 01.02.2013г.  
02 Април 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.  
29 Март 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.  
29 Март 2013
pic
    Покана за кандидатстване за Университетска Харта Еразъм (2014-2020)  
27 Март 2013
pic
    Дни на отворените врати Коменски–eTwinning, 25 март - 25 април 2013г.  
12 Март 2013
image     „Младежта в движение” ще участва на „Национални дни на кариерата 2013” в София  
11 Март 2013
image     Покани за подаване на предложения 2013г. селекционна година  
11 Декември 2012
pic
    Резултати от селекция по програма "Учебни визити", към Покана за кандидатстване 18.02.2013г.  
07 Март 2013
pic
    НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” - 06 февруари, 2013 г., гр. Пловдив  
02 Март 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Прием на асистент"  
03 Март 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Асистентски стаж"  
03 Март 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Индивидуални квалификационни дейности"  
26 Февруари 2013
pic
    Резултати от селекция по програма "Коменски" - "Индивидуална ученическа мобилност"  
26 Февруари 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Индивидуални квалификационни дейности"  
26 Февруари 2013
pic
    Европейски конкурс на тема "Свят, който харесваш"  
18 Февруари 2013
pic
    Секторна програма "Коменски" предотвратява агресията в училищната среда  
24 Януари 2013
image     Информационен ден по Програма "Учене през целия живот", 06 февруари 2013г.  
18 Януари 2013
image     Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2013г.  
18 Януари 2013
image     Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2013г.  
18 Януари 2013
pic
    Резултати от селекция по програма "Учебни Визити"  
10 Януари 2013
pic
    Весели празници!  
21 Декември 2012
image     Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", 08-10 януари 2013г.  
19 Декември 2012
image     Покана за набиране на външни оценители за 2013 селекционна година  
12 Декември 2012
image     Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012)  
14 Декември 2012
image     Валоризационна конференция на ЦРЧР по Програма "Учене през целия живот", гр. София, 12 декември 2012г.  
03 Декември 2012
image     "Планирай кариерата си сега"  
27 Ноември 2012
pic
    Тематичен мониторинг на тема „ЖЕНИТЕ В ДЕЙСТВИЕ” и Среща по секторна програма „Грюндвиг"  
16 Ноември 2012
image     Резултати от селекция по секторни програми "Грюндвиг" и "Коменски", по Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.  
31 Октомври 2012
pic
    Конкурс за разработка на тема „eTwinning и Коменски - успешно сътрудничество”  
12 Октомври 2012
pic
    Конференция "Мотивация за развитие" и резултати от националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България  
25 Октомври 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
15 Октомври 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
15 Октомври 2012
image     Тематичен мониторинг на тема „ПОО ЗА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА” и Среща по секторна програма „Леонардо да Винчи".  
25 Септември 2012
image     Регистрация за Информационен ден по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.  
01 Октомври 2012
image     Презентации от националната среща по секторна програма "Еразъм", проведена на 2-3 октомври в гр. София  
08 Октомври 2012
image     Честване на Европейски ден на езиците!  
02 Октомври 2012
pic
    Тематичен мониторинг на тема „ТОЛЕРАНТНОСТТА В УЧИЛИЩЕ” и Среща по секторна програма „Коменски"  
31 Октомври 2012
pic
    Презентации от обучителния семинар, проведен на 19-21 септември в гр. Пловдив  
28 Септември 2012
image     Европейски ден на езиците 30 септември 2012г.  
24 Септември 2012
pic
    Обучителен семинар за бенефициенти по дейност "Регионални партньорства", секторна програма "Коменски"  
18 Септември 2012
pic
    Резултати от конкурса за Европейски езиков знак 2012  
17 Септември 2012
pic
    Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Мобилност” на секторна програма „Леонардо да Винчи”  
29 Август 2012
image     Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Партньорства” на секторни програми „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”  
29 Август 2012
pic
    Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Партньорства” на секторна програма „Коменски”  
29 Август 2012
pic
    Регистрация за Информационен ден по дейност "Индивидуална ученическа мобилност", секторна програма "Коменски", гр. София, 05 септември 2012г.  
24 Август 2012
pic
    Регистрация за обучение по дейност eTwinning, гр. Варна, 11 септември 2012г.  
22 Август 2012
image     Обща покана за подаване на предложения 2013  
14 Август 2012
image     Покана за кандидатстване за Европейски езиков знак 2012  
15 Юни 2012
pic
    Резултати от селекция по дейност "Трансфер на иновации", секторнa програмa "Леонардо да Винчи"  
10 Август 2012
pic
    Одобрени предложения от списък с резерви по секторна програма „Коменски”, по Покана за кандидатстване към 21.02.2012г.  
02 Август 2012
pic
    Одобрени предложения от списък с резерви по секторна програма „Коменски”  
02 Август 2012
pic
    Одобрени предложения от списък с резерви по секторна програма „Грюндвиг”  
31 Юли 2012
pic
    Програма "Учене през целия живот" в сърцето на Стара Планина  
30 Юли 2012
pic
    Резултати от селекция по дейност "Регионални партньорства", секторнa програмa "Коменски"  
27 Юли 2012
pic
    Резултати от селекция по дейност "Двустранни партньорства", секторнa програмa "Коменски"  
27 Юли 2012
pic
    Формуляр за краен отчет по дейност "Регионални партньорства", секторнa програмa "Коменски"  
27 Юли 2012
pic
    Резултати от селекция по дейност "Партньорства", секторнa програмa "Леонардо да Винчи"  
17 Юли 2012
pic
    Резултати от селекция по дейност "Многостранни партньорства", секторнa програмa "Коменски"  
12 Юли 2012
pic
    Резултати от националния конкурс "Създаване на информационен продукт за насърчаване на мобилността на младите хора в България"  
11 Юли 2012
pic
    Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание"  
06 Юли 2012
pic
    Резултати от конкурс "Насърчаване на четенето"  
28 Юни 2012
pic
    Резултати от селекция по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност"  
29 Юни 2012
pic
    Резултати от селекция по програма "Учебни Визити"  
28 Юни 2012
image     Резултати от селекция по секторни програми "Грюндвиг" и "Коменски"  
15 Юни 2012
image     Обучителен семинар за отчитане на проекти по дейност „Партньорства” – секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”, София  
07 Юни 2012
pic
    Резултати от селекция, секторна програма "Еразъм" - Интензивни програми  
04 Юни 2012
image     Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”, София  
01 Юни 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
01 Юни 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
01 Юни 2012
pic
    Резултати от селекция, секторна програма "Грюндвиг"  
29 Май 2012
image     Обучителен семинар за отчитане на проекти по дейност „Партньорства” – секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”, София  
09 Май 2012
pic
    Формуляр за междинен отчет на проекти, стартирали 2011г. по секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание"  
28 Май 2012
pic
    Формуляри за междинни отчети на проекти, стартирали 2011г. по секторна програма "Коменски"  
28 Май 2012
image     Номинирани разработки в конкурса за комикс на тема: "Моята Мобилност"  
21 Май 2012
pic
    Резултати от ученически конкурс "Поколенията ръка за ръка"  
17 Май 2012
image     Честит 24 май!  
23 Май 2012
image     Социално - културно събитие по случай 25 години секторна програма „Еразъм”, София  
17 Май 2012
image     Конференция по случай 25 години „Еразъм” , постижения и перспективи Копенхаген, 8-9 май 2012 г  
19 Май 2012
image     Заповядайте на Нощ на литературата – 15 май 2012 година, София  
15 Май 2012
image     Покана за кандидатстване за Подготвителни визити за 2012 селекционна година  
09 Май 2012
image     Честит Ден на Европа!  
09 Май 2012
image     Доклад относно проведения на 30 март 2012г. в град София Тематичен семинар по европейски проект „Мрежа за нови умения”  
07 Май 2012
image     Нашето участие във Форума на образованието  
25 Април 2012
image     We Mean Business  
19 Април 2012
pic
    Резултати от селекция, секторна програма "Грюндвиг" - Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.  
11 Април 2012
pic
    Резултати от селекция, секторна програма "Коменски" - Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.  
11 Април 2012
pic
    Ученически конкурс "Поколенията ръка за ръка"  
06 Април 2012
image     Инициатива на Европейската комисия "Поколенията на училище"  
02 Март 2012
image     Kонференция на тема: "Отворени обучения на поколенията”  
06 Април 2012
image     Нашето участие в "Мениджър за един ден"  
20 Март 2012
image     Kонкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”  
15 Март 2012
pic
    На вниманието на кандидатите за Индивидуални квалификационни дейности по секторна програма „Коменски”  
04 Април 2012
image     Информационен ден - програма "Учене през целия живот"  
15 Март 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
12 Март 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
07 Февруари 2012
image     РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ФОТО- И ВИДЕОКОНКУРС  
02 Март 2012
image     Форум "Национални дни на кариерата 2012"  
21 Февруари 2012
image     Тематичен семинар по европейски проект "Мрежа за нови умения"  
07 Февруари 2012
image     Процедура за възлагане на обществена поръчка  
07 Февруари 2012
image     Регистрационни номера по подадени кандидатури  
07 Февруари 2012
pic
    НАЦИОНАЛНА СРЕЩА И ТЕМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ИНТЕНЗИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”, 02-03 февруари, 2012 г., гр.Стара Загора  
07 Февруари 2012
image     "Еразъм": променя съдби, отваря кръгозори в продължение на 25 години  
13 Януари 2012
image     На вниманието на кандидатите по секторна програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации  
13 Януари 2012
image     Децата вече могат да съчетават забавлението с ученето за Европейския съюз  
13 Януари 2012
image     Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2012г.  
05 Януари 2012
image     Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2012г.  
05 Януари 2012
image     Покана за набиране на външни оценители за 2012 селекционна година  
23 Декември 2011
pic
    Резултати от селекция  
03 Януари 2012
pic
    Блогът "Партньори от Европа" постигна рекорден брой посещения  
19 Декември 2011
pic
    Eurypedia: Енциклопедия на европейските образователни системи  
14 Декември 2011
pic
    Успешна година за Програма "Учене през целия живот" в България  
13 Декември 2011
pic
    Видео и фото конкурси  
21 Декември 2011
pic
    Еразъм за всички: Новата програма за образование, обучение, младежта и спорта на ЕС (2014-2020)  
23 Ноември 2011
pic
    Национална покана за кандидатстване - Секторна програма "Еразъм", дейност ИНТЕНЗИВНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ  
14 Декември 2011
image     Резултати от селекция  
14 Декември 2011
pic
    Кампанията Youth@Work  
14 Ноември 2011
pic
    Тематичен мониторинг и Среща по секторна програма "Леонардо да Винчи"  
03 Ноември 2011
pic
    Национална покана за кандидатстване - Секторна програма "Коменски", дейност ИНДИВИДУАЛНА УЧЕНИЧЕСКА МОБИЛНОСТ  
13 Октомври 2011
pic
    Първа международна конференция на тема: "Кариерното образование в Югоизточна Европа – „Инвестиция в младите хора за устойчив икономически растеж"  
10 Ноември 2011
pic
    Важно за кандидатите за "Подготвителни визити", секторна програма "Коменски"  
02 Ноември 2011
image     Ден на народните будители  
01 Ноември 2011
image     Възрастните в системата на формалното образование  
24 Октомври 2011
image     Регистрационни номера по подадени кандидатури  
20 Октомври 2011
image     Обща покана за подаване на предложения 2012  
10 Октомври 2011
image     Отваряне на ценови оферти по Обществена поръчка  
18 Октомври 2011
pic
    Информационен ден по секторна програма "Леонардо да Винчи"  
11 Октомври 2011
pic
    Покана за кандидатстване на български институции за организатори на учебни визити за академична 2012-2013 година  
13 Октомври 2011
pic
    Тематичен мониторинг по секторна програма "Коменски"  
11 Октомври 2011
pic
    Резултати от селекция  
10 Октомври 2011
image     Честит Европейски Ден на Езиците!  
26 Септември 2011
image     ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ  
21 Септември 2011
pic
    Тематичен мониторинг и среща - секторна програма "Грюндвиг", 19-20.09.2011 г.  
16 Август 2011
pic
    Rap4Leo  
09 Август 2011
pic
    Национален знак за качество 2011 г.  
03 Август 2011
image     Контактни семинари в Европа 2011 г.  
08 Юли 2011
image     Резултати от проведен търг  
28 Юни 2011
image     Изложение: Европейски информационни мрежи  
20 Юни 2011
image     Обучителен семинар за отчитане - "Партньорства"  
10 Юни 2011
image     Обява за търг за продажба на движими вещи  
10 Юни 2011
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури по секторна програма "Коменски"  
31 Май 2011
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури по секторна програма "Грюндвиг"  
27 Май 2011
image     Обучителен семинар по секторни програми Коменски, Леонардо да Винчи и Грюндвиг.  
27 Май 2011
image     Изложение "Европа за нас", НДК, 13-15 май  
11 Май 2011
image     Резултати от Конкурс "Грижа за гората"  
09 Май 2011
pic
    Европейска седмица "Коменски", 02-09 май  
02 Май 2011
image     Регистрационни номера по подадени проекти  
02 Май 2011
image     Конкурс "Грижа за гората"  
17 Март 2011
pic
    Важно за всички студенти: Календар за кандидатстване 2011-2012  
17 Януари 2011
image     За участниците, посетили Индивидуални квалификационни курсове по програми „Коменски” и „Грюндвиг"  
27 Юли 2010

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.